Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2009 Rode Kruis-vrijwilliger ontvangt Florence Nightingale medaille
28 juli 2009 |

Rode Kruis-vrijwilliger ontvangt Florence Nightingale medaille

Vanochtend heeft Rode Kruis-vrijwilliger Marieta Wanapa-Luydens op Aruba uit handen van H.K.H. Prinses Margriet de Florence Nightingale medaille ontvangen. Marieta ontvangt de medaille vanwege haar jarenlange, bijzondere en volhardende inzet voor het Rode Kruis. Deze eremedaille wordt om de twee jaar op voordracht van een nationale Rode Kruis vereniging uitgereikt door het Internationale Rode Kruis (ICRC) aan verpleegkundigen, helpers en actieve Rode Kruisvrijwilligers die zich in tijden van oorlog en andere rampen door dapper gedrag hebben onderscheiden.

 
Aruba wordt veel getroffen door verwoestende orkanen en de noodhulp die wordt verleend door het Rode Kruis is van levensbelang. Als coördinator noodhulp is er een belangrijke rol voor Marieta Wanapa-Luydens weggelegd tijdens deze rampen, waarbij haar werk niet ophoudt bij het uitvoeren van de taken. Zij zet zich extra in om te zorgen dat hulpvragers in directe nood hulpgoederen ontvangen en dat levens weer worden opgebouwd. Zij gebruikt haar kwaliteiten als verpleegkundige waar dat nodig is en heeft zelfs levens gered. Voor ouderen, dakloze drugsverslaafden en andere kwetsbaren zorgt zij voor kleding, voedsel en medische hulp. Daarnaast is Marieta Wanapa-Luydens continu betrokken bij het opsporen van personen. Als iemand overlijdt en de kinderen, van wie de woonplaats onbekend is, op de hoogte moeten worden gebracht. Zij heeft nabestaanden in onder andere Duitsland en Iran gevonden. Haar enorme enthousiasme en inzet inspireert nieuwe vrijwilligers en wordt aangewend om vrijwilligers op te leiden en te trainen.
 
In 2008 was Marieta nauw betrokken bij de hulpverlening aan de bemanning van het schip Reina dat 12 km voor de kust lag. Het schip was betrokken bij een faillissement, waardoor de bemanning twee maanden niet van boord kon. De bemanning had tekort aan voedsel en water. Het Rode Kruis bood hulp. Mevrouw Wanapa-Luydens, destijds 62 jaar oud, trotseerde zeer hoge golven en ging tot vier maal aan boord. Zij bracht hen voedsel, water en medicijnen. Omdat de situatie steeds nijpender werd, haalde deze bijzondere vrijwilliger de bemanning van het schip, gaf ze onderdak en zorgde ervoor dat ze uiteindelijk terug naar hun huizen in Afrika en India konden komen.
 
Mevrouw Wanapa-Luydens is een lichtend voorbeeld van menselijkheid en vrijwilligheid en haar talenten als verpleegkundige zijn hier een significant onderdeel van. Het Rode Kruis erkent hiermee dat zij een zeer gewaardeerd en bijzonder persoon is. Het Rode Kruis is zeer trots dat zij onderdeel uitmaakt van haar organisatie en beloont haar voor haar enorme inzet.

Florence Nightingale medaille

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) stelde in 1912 de Florence Nightingale medaille in. Dit jaar worden de medailles uitgereikt voor de 42e keer aan 28 personen. In totaal zijn er 1337 medailles uitgereikt. In de afgelopen jaren hebben 14 Nederlandse verpleegkundigen en helpsters de medaille gekregen wegens getoonde moed. In Nederland wordt de medaille uitgereikt door een lid van het Koninklijk Huis. Voor de eerste keer in 1935; de laatste keer was in 1997.
 
Noot voor de redactie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie, of om met Marieta Wanapa-Luydens te spreken, neemt u contact op met:
Rode Kruis Aruba, Indra Anthony-Pereira, telefoon: 00297- 582-2219
Nederlandse Rode Kruis, Katherine Knowles 070 44 55 881 / 06- 518 40 708