Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2011 1 miljard mensen lijden chronisch honger
12 oktober 2011 |

1 miljard mensen lijden chronisch honger

Rode Kruis pleit voor meer regelgeving en verzekeringen om voedselzekerheid te vergroten 

Wereldwijd lijden 1 miljard mensen chronisch honger. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn armoede en de sterk stijgende voedselprijzen. Het Wereld Rampen Rapport, een jaarlijkse publicatie van het Internationale Rode Kruis, stelt een aantal oplossingen voor om ondervoeding en honger te verminderen, zoals nieuwe regelgeving om de invloed van speculanten op voedselprijzen te beperken. Ook pleit het rapport voor goedkope verzekeringen voor boeren, zodat ze zich financieel kunnen indekken tegen droogte en overstromingen. Vandaag organiseerde het Nederlandse Rode Kruis een symposium over ondervoeding en honger, het centrale thema van het Wereld Rampen Rapport 2011.

 
Tijdens het symposium pleitte Gerda Verburg, de permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de VN Landbouw- en Voedselorganisatie in Rome, er voor om naast noodhulp meer te doen om schade door rampen te voorkomen. Verburg roept regeringen, het bedrijfsleven, de Wageningen Universiteit en non-gouvernmentele organisaties op om meer alert te zijn op voorwaarschuwingen van rampen. Rampen kondigen zichzelf, volgens de Permanent Vertegenwoordiger, soms al een jaar van te voren aan. Door dan al te investeren kan een crisis worden voorkomen, aldus Verburg. Verburg is geen voorstander van  het beknibbelen op noodhulp. ‘Ook al komen niet alle voedselpakketten terecht bij de mensen die het het hardst nodig hebben, als we de mensen niet helpen zullen heel veel onschuldige mensen sterven.’ 
 
Het Nederlandse Rode Kruis is het eens met deze oproep van Verburg. Naast de noodhulp zet de hulporganisatie steeds meer in op rampenvoorbereidingsprojecten. Om dit te kunnen financieren heeft het Rode Kruis onlangs het Prinses Margriet Fonds opgericht (giro 7447). Door mensen beter voor te bereiden op natuurrampen verwacht het Nederlandse Rode Kruis het aantal slachtoffers en de schade te verminderen. Het gaat om praktische maatregelen zoals het opzetten van waarschuwingssystemen en evacuatieplannen en het aanleggen van schuilplaatsen en noodvoorraden. Maar ook door bomen te planten, irrigatie aan te leggen en boeren zaden te verstrekken die beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden.Door tevens meer voorraden aan te leggen en te investeren in infrastructuur kan volgens het Rode Kruis de verspilling van voedsel in 2050 gehalveerd worden. Het voedsel kan hierdoor langer bewaard worden en komt bij de mensen terecht die het nodig hebben. In 2010 ondersteunde het Nederlandse Rode Kruis wereldwijd 19 projecten rondom rampenvoorbereiding, 700.000 kwetsbare mensen werden geholpen.
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Neem voor meer informatie contact op met Hanna Emmering, woordvoerder Nederlandse Rode Kruis, via hemmering@redcross.nl of +316 51840708.
Kijk op www.rodekruis.nl/actueel voor overig nieuws en persberichten van het Nederlandse Rode Kruis.