Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2011 Conflict Ivoorkust: Risico uitbraak cholera
31 maart 2011 |

Conflict Ivoorkust: Risico uitbraak cholera

Het Rode Kruis maakt zich ernstig zorgen over de humanitaire situatie van de slachtoffers van het conflict in Ivoorkust. Alleen al in Liberia bevinden zich op dit moment ruim 100.000 vluchtelingen die op de vlucht zijn geslagen voor de gewelddadigheden in het buurland. Gemeenschappen die voorheen uit niet meer dan een paar duizend dorpelingen bestonden herbergen nu tienduizenden vluchtelingen. Ziektes als cholera liggen op de loer.
 
Er is een schrijnend tekort aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. De druk die met de komst van vluchtelingen wordt gelegd op de oorspronkelijke dorpsgemeenschappen bereikt een kritieke fase zegt Pierre Krähenbühl, directeur van het Internationale Comité van het Rode Kruis. ‘De vluchtelingenstroom telt momenteel honderdduizenden mensen en grote groepen vluchtelingen zijn nog altijd in beweging. Dit maakt de hulpverlening moeilijk.’ Het Rode Kruis is op dit moment een van de weinige hulporganisaties die nog actief hulp verlenen in Ivoorkust aan de slachtoffers van de gewelddadigheden. Door haar strikte neutraliteit en onpartijdigheid tolereren de strijdende partijen het Rode Kruis binnen de gevechtszones. Het Rode Kruis benadrukt met klem dat alle partijen in het conflict het humanitair oorlogsrecht dienen te respecteren en dat burgers geen slachtoffer mogen worden van de gewelddadigheden.  

Uitbraak ziektes

Het Rode Kruis legt momenteel watersystemen aan in grensdorpjes die veel vluchtelingen herbergen. Sommige van deze systemen kunnen tot 75.000 liter schoon drinkwater per dag produceren. Daarnaast worden nu op grote schaal latrines aangelegd om de tienduizenden vluchtelingen een plek te geven om hun behoefte te doen. Honderden lokale Rode Kruis vrijwilligers worden momenteel getraind om voorlichting te kunnen geven aan vluchtelingen en lokale dorpsbewoners hoe zij ziektes kunnen voorkomen en hoe zij moeten letten op hun persoonlijke hygiëne. Daarnaast worden waar nodig malarianetten gedistribueerd en zoutoplossingen uitgedeeld zodat uitdroging voorkomen kan worden. In Liberia worden daarnaast met spoed aan 50.000 vluchtelingen en de lokale gemeenschap die hen opvangt lakens, slaapmatten, emmers, zeep, kookgerei en opvangmaterialen uitgedeeld. Ook in de Ivoorkust vinden grootschalige distributies plaats. 

Dreigende voedselcrisis

Doordat de meeste vluchtelingen zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke woonplaats willen blijven, concentreren de grootste groepen mensen zich in het grensgebied. Er is nagenoeg geen voedsel meer om de tienduizenden mensen te voeden waardoor een voedselcrisis op de loer ligt. Naast de noodzaak direct voedsel te distribueren is het volgens René de Vries, hulpverlener van het Nederlandse Rode Kruis, zeer belangrijk dat er ook zo snel mogelijk zaden en landbouwgereedschappen worden gedistribueerd zodat een crisis in de nabije toekomst kan worden vermeden. ‘De tienduizenden vluchtelingen leggen een te grote druk op de regio en de lokale bevolking. Ondanks de enorme problemen in Japan en Libië hoop ik dat de mensen de crisis in dit gebied niet uit het oog verliezen. Daarvoor is de tragiek veel te groot.’
 
De Internationale Rode Kruis beweging vraagt 18,8 miljoen euro om de slachtoffers te kunnen helpen van het gewapende conflict in Ivoorkust.
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sebastien Kraaijeveld, 06-51525111. Hij kan u desgewenst in contact brengen met hulpverleners ter plaatse.
René de Vries, hulpverlener van het Nederlandse Rode Kruis, is aanwezig in Liberia om hulp te verlenen aan de vluchtelingen in het grensgebied.
 
Beeldmateriaal:
Het Rode Kruis heeft beeldmateriaal beschikbaar. Deze kunt u downloaden via de website www.icrcvideonewsroom.org of via www.ifrc.org.