Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2011 Fictieve oorlog speelveld studenten Frits Kalshoven competitie
11 februari 2011 |

Fictieve oorlog speelveld studenten Frits Kalshoven competitie

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 februari organiseert het Rode Kruis voor de vierde maal de Frits Kalshoven competitie over humanitair oorlogsrecht. Tijdens de competitie nemen teams van rechtenstudenten uit Nederland en België het tegen elkaar op tijdens rollenspellen en een pleitwedstrijd. De deelnemende teams krijgen te maken met een fictieve oorlog en moeten op de laatste dag hun zaak bepleiten voor een jury.

 
Dit jaar nemen teams deel met studenten van de universiteiten Leiden, Maastricht, Utrecht, UvA en de VU, een team van de Universiteit van Leuven in België en een team van de Nederlandse Defensie Academie. De jury in de finale zal bestaan uit rechter Alphons Orie (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), Brigadier-Generaal Jan Peter Spijk (Ministerie van Defensie) en Vincent Sautenet (International Committee of the Red Cross).
 
De studenten verdiepen zich tijdens de competitie in het humanitair oorlogsrecht dat regels stelt voor het voeren van gewapende conflicten. Zo moeten militairen onderscheid maken tussen burgers en strijders en worden krijgsgevangenen beschermd door de Verdragen van Genève. In de finale zullen de teams de jury moeten overtuigen dat het recht aan hun zijde staat: hebben er schendingen van het humanitair oorlogsrecht plaatsgevonden tijdens het conflict? De daden van de strijdende partijen worden getoetst aan de Verdragen van Genève.
 
De naamgever van de competitie, professor Frits Kalshoven, oorlogsrechtdeskundige en voormalig houder van de Rode Kruis Leerstoel aan de Universiteit Leiden, zal aan het einde van de dag de prijs uitreiken aan het winnende team. Het Rode Kruis hoopt op deze manier de kennis van studenten over humanitair oorlogsrecht uit te breiden en dat studenten deze in de praktijk leren toepassen. Zo probeert het Nederlandse Rode Kruis humanitair oorlogsrecht tot leven te brengen.
 
Het Rode Kruis is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het humanitair oorlogsrecht. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel taken van het Rode Kruis zijn opgenomen in de Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen. Een belangrijke taak van het Internationale Rode Kruis is de bescherming van, en hulp aan, oorlogsslachtoffers.
 
De voertaal van de competitie is Engels. Voor meer informatie over de competitie: www.rodekruis.nl/ihlcompetition