Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2011 Noodhulpoperatie grootste uit de geschiedenis van Rode Kruis
11 januari 2011 |

Noodhulpoperatie grootste uit de geschiedenis van Rode Kruis

​Den Haag, 11 januari 2011 - Haïti: 1 jaar later

De noodhulpoperatie in Haïti geldt nu al als de grootste in de geschiedenis van het Rode Kruis. Ruim 170.000 families kregen tentzeilen, dagelijks water, voedsel, medicijnen en andere vormen van directe noodhulp. Daarnaast wordt langzaam maar zeker progressie geboekt in het verlenen van structurele hulp met water- en sanitaire voorzieningen en de bouw van noodhuizen. Woensdag 12 januari organiseert het Nederlandse Rode Kruis in het Humanity House een openbaar debat over Haïti en gaan noodhulpexperts van het Rode Kruis en vertegenwoordigers van collega-hulporganisaties, de politiek en de media met elkaar en het publiek in debat.

 
Het Internationale Rode Kruis heeft 1 jaar na de ramp in totaal 2947 tijdelijke huizen gebouwd in Port-au-Prince, Léogâne, Jacmel, Marigot, Petit-Goâve en St. Marc. Ruim 15.000 Haïtianen hebben daardoor weer een veilig en verbeterd noodonderkomen. Het herstel en de bouw van huizen gaat de laatste maanden steeds sneller. Er zijn nu vier keer meer onderkomens van het Rode Kruis dan halverwege september. Op 16 september stond de teller nog op 566.
 
Financiële verantwoording
Er is het afgelopen jaar enorm veel geld beschikbaar gesteld voor Haïti. Eind januari 2010 organiseerde de SHO een grootscheepse wervingscampagne en televisie-uitzending om geld voor Haïti in te zamelen. De opbrengst van die actie was ruim 111 miljoen euro. Het Nederlandse Rode Kruis heeft van de totale SHO-actie 20,49 miljoen euro gekregen. De totale bestedingen van het Nederlandse Rode Kruis bedragen momenteel 13,6 miljoen euro. Ruim 12 miljoen euro daarvan is afkomstig van de SHO actie. Dit geld is grotendeels besteed aan noodhulp. Het Rode Kruis heeft 8 miljoen euro gecommitteerd of gereserveerd voor water en sanitatie projecten in Haïti. Het Rode Kruis geeft op www.rodekruis.nl/haiti een verantwoording van iedere euro die is besteed.
 
Door de groeiende cholera-problematiek op het eiland houdt het Rode Kruis nauwlettend in de gaten of de gereserveerde gelden niet nog meer aangewend moeten worden om het land extra te helpen in de strijd tegen deze infectieziekte. Cees Breederveld, algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis: “ In nauwe samenspraak met de Rode Kruis hulpverlening in het veld en het Internationale Rode Kruis, kan worden besloten om wederom extra gelden uit de gereserveerde projecten vrij te maken voor acute noodhulp rondom cholera. In november 2010 is al 500.000 euro van het gereserveerde geld ingezet voor directe noodhulp rondom cholera. Daarmee komen de gelden voor structurele hulp wel meer onder druk te staan.”
 

Debatavond Haïti: 1 jaar later

Op 12 januari organiseert het Nederlandse Rode Kruis in het Humanity House een openbaar debat over Haïti en de grootste noodhulpoperatie van de afgelopen decennia. Naast noodhulpexperts van het Rode Kruis gaan vertegenwoordigers van collega-noodhulporganisaties, de politiek en de media graag met de aanwezigen in debat. Over onderwerpen als:
  • Hoe komt het dat na een jaar ruim 1 miljoen Haïtianen nog onder tentzeilen leven? 
  • Hoe ga je om met corruptie?
  • Maken hulporganisaties Haïtianen afhankelijk van hulp? 
  • Waar is uw geld gebleven? 
  • Wat zou er anders of beter gekund hebben? 
  • Hebben hulporganisaties de ramp onderschat?
Aan het debat nemen o.a. de volgende personen deel:
Debatleider is Anne Peetoom (verslaggeefster)
Thea Hilhorst, Hoogleraar Humanitaire Hulpverlening en Wederopbouw
Cees Breederveld, Directeur Nederlandse Rode Kruis
Bert van Slooten, namens de NOS / journalist (Radio 1 Journaal)
Kathleen Ferrier, fractielid CDA Tweede Kamer
Judy Bralds, voorzitter Stichting HaïtiContact en geboren in Haïti
Patrick Lodiers, programmamaker BNN
 
Plaats en tijd
Locatie: Humanity House Den Haag
Foyer: geopend voor een drankje vanaf
19.15 uur.
Zaal open: 19.45 uur
Start: 20.00 uur
Kaarten: gratis
Voor meer informatie over het Humanity House: www.humanityhouse.org

Noot voor de redactie:
Pers kan zich aanmelden via Sebastien Kraaijeveld, woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis, op 0704455728 of 0651525111. Email: Skraaijeveld@redcross.nl
Wilt u meer lezen over de onderwerpen die staan geagendeerd voor de avond, dan kunt u ook een kijkje nemen op de uitgebreide dossiersite over Haïti op www.rodekruis.nl