Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2011 Rode Kruis opent rekeningnummer 5125 voor Hoorn van Afrika
7 juli 2011 |

Rode Kruis opent rekeningnummer 5125 voor Hoorn van Afrika

​Voedselcrisis door extreme droogte bedreigt meer dan 10 miljoen mensen  

Het Rode Kruis heeft rekeningnummer 5125 opengesteld voor de slachtoffers van de aanhoudende droogte en voedselcrisis in de Hoorn van Afrika. Door het uitblijven van regen heeft de regio te maken met een van de droogste perioden van de laatste 60 jaar. Dit leidt op grote schaal tot mislukte oogsten, het overlijden van vee en sterk gestegen voedselprijzen. Steeds meer mensen slaan op de vlucht op zoek naar voedsel en water. In Kenia, Ethiopie en Somalie is een dringende behoefte aan voedsel, water, medische hulp en opvangfaciliteiten.

 
Door de aanhoudende droogte verergert de situatie en dreigt een voedselcrisis voor miljoenen mensen. Het Rode Kruis heeft daarom haar hulpactiviteiten in diverse landen in de Hoorn van Afrika geintensiveerd. Zo wordt onder andere in Kenia en Somalië water en voedsel uitgedeeld aan kwetsbare groepen als kinderen en zwangere vrouwen, en reizen mobiele klinieken rond om medische hulp te verlenen.
 
Om mensen en hun gemeenschappen ook op lange termijn weerbaarder te maken tegen dergelijke periodes van extreem weer geeft het Rode Kruis al langere tijd voorlichting over de gevolgen van droogte, het belang van schoon drinkwater, herstelt zij waterputten, en worden waterpunten geïnstalleerd en kassen gebouwd voor een meer onafhankelijke voedselvoorziening. In Ethiopië runt het Rode Kruis onder meer een voedselprogramma dat gemeenschappen voorziet van zaden, kunstmest en landbouwgereedschap.
 
Ook in oktober 2010 luidde het Internationale Rode Kruis de alarmklok voor de Hoorn van Afrika in verband met het uitblijven van regen. Met de opening van rekeningnummer 5125 vraagt het Nederlandse Rode Kruis opnieuw aandacht voor de droogte en voedselcrisis in dit gebied. De organisatie wil meer hulp kunnen verlenen aan hen die in acute nood verkeren, maar ook blijven investeren in activiteiten die de Hoorn van Afrika beter bestand maken tegen toekomstige periodes van droogte.
 
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanna Emmering, woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis via +31 6 5184 0708 of hemmering@redcross.nl