Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2011 Rode Kruis wil bijzondere vakanties deels uitbesteden
18 oktober 2011 |

Rode Kruis wil bijzondere vakanties deels uitbesteden

​Het Nederlandse Rode Kruis gaat de bijzondere vakanties voor een deel uitbesteden. De beslissing heeft tot gevolg dat de eigen zorghotels worden gesloten. Het gaat om hotel De Valkenberg in Rheden en Hotel IJsselvliedt in Wezep. Het Rode Kruis benadrukt dat de hulpverlening in Nederland hiermee niet verminderd wordt, maar op een andere, meer kostenefficiënte manier wordt georganiseerd.

 
“Het bestuur heeft deze beslissing met pijn in het hart genomen, maar op de lange termijn is het helaas niet financieel verantwoord om de hotels in eigen beheer te houden”, zo licht Algemeen Directeur Cees Breederveld het besluit toe. “De afgelopen periode zijn allerlei alternatieven onderzocht, maar uiteindelijk hebben we toch deze keuze moeten maken. Ook in de toekomst blijven we vakanties aanbieden en kunnen we onze gasten onverminderd steunen; het betekent echter wel dat we op termijn afscheid zullen moeten nemen van een aantal collega’s.”
 
De voorgenomen sluiting van de hotels gebeurt in respectievelijk begin 2013 en begin 2014. Het Rode Kruis wil in de toekomst vakanties reserveren bij andere vakantieaccommodaties. Vanuit het verenigingskantoor blijft het Rode Kruis haar vrijwilligers ondersteunen bij het organiseren van vakanties voor mensen voor wie het anders moeilijk, zo niet onmogelijk, is om op vakantie te gaan. Het besluit moet door het verenigingsbestuur van het Rode Kruis overigens nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Ledenraad in december.

Sociaal plan
Bij de twee hotels werken in totaal 48 (parttime en fulltime) beroepskrachten. Voor hen wordt een sociaal plan opgesteld. Daarnaast zijn circa 1100 vrijwilligers bij de hotels betrokken. Hun inzet blijft van belang voor de bijzondere vakanties die nu op andere plekken in Nederland georganiseerd zullen worden en natuurlijk voor de andere activiteiten van het Rode Kruis. Het vakantieschip de J. Henry Dunant blijft in de vaart. Wel zal gekeken worden of er extra, alternatieve inkomstenbronnen voor het schip kunnen worden aangeboord. 
Aanleiding voor het besluit
Ondanks een flinke bezuiniging op vooral de ondersteunende functies op het hoofdkantoor in Den Haag in het najaar van 2010, heeft het Rode Kruis te maken met een structureel tekort op de begroting. Om te voorkomen dat dit in de toekomst tot financiële problemen leidt, heeft de Algemene Ledenraad van het Rode Kruis eind 2010 aan het verenigingsbestuur gevraagd om met een plan te komen voor een op termijn sluitende begroting. Daarvoor heeft de Ledenraad een Adviescollege Financiën benoemd, dat heeft onderzocht welke opties er zijn om te bezuinigen. Door het adviescollege is uitgebreid onderzoek gedaan naar de kosten en baten per activiteit van het Nederlandse Rode Kruis. Op basis daarvan heeft het bestuur een pakket maatregelen samengesteld, waarin het uitbesteden van de bijzondere vakanties een belangrijke post is.
 
Het voorgenomen besluit om de vakantiehotels te sluiten betekent uitdrukkelijk niet dat er gestopt wordt met het aanbieden van bijzondere vakanties, maar wel met het zelf exploiteren van de zorghotels.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Neem voor meer informatie contact op met Hanna Emmering, woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis, via 06-51840708 of hemmering@redcross.nl of kijk op www.rodekruis.nl voor veelgestelde vragen over het voorgenomen besluit.