Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2012 1 miljoen kilo kleding voor het Rode Kruis
3 februari 2012 |

1 miljoen kilo kleding voor het Rode Kruis

In 2011 is er, ondanks de economische crisis, een recordhoeveelheid aan textiel en kleding ingezameld voor het Rode Kruis. In totaal werd ruim een miljoen kilo kleding opgehaald via huis-aan-huis inzameling en de textielcontainers die over het hele land verspreid staan. De gedragen kleding wordt door KICI gerecyled en hergebruikt en de inkomsten hiervan komen ten goede aan de hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis.  

De opbrengst van de kledinginzameling voor het Rode Kruis is gestegen van 75.000 kilo in 2010 tot 1.010.127 kilo in 2011. Cees Breederveld, Algemeen Directeur van het Nederlandse Rode Kruis: “Het is fantastisch dat mensen in zulke mate bereid zijn om hun oude kleding af te staan. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar steunt ook de hulpverlening van het Rode Kruis in binnen- en buitenland. Daar zijn we zeer dankbaar voor.”

Rode Kruis en KICI
Sinds september 2009 is het Nederlandse Rode Kruis hoofdbegunstigde van KICI. In meer dan 100 gemeenten in Nederland staan grote groene KICI-textielcontainers waar iedereen zijn tweedehands textiel in kan achterlaten. Ook wordt er textiel ingezameld door middel van lokale huis-aan-huis inzamelingen. Herdraagbare kleding en schoenen worden door KICI buiten Europa weer in omloop gebracht of geschonken aan kringloopwinkels en voedselbanken. Dat wat hergebruikt kan worden krijgt een tweede leven als poetslap, of pakdeken. Textiel dat echt niet meer te gebruiken is wordt vervezeld en gerecycled. Hier worden weer nieuwe producten van gemaakt zoals jeans of nooddekens, of het wordt verwerkt tot bijvoorbeeld isolatiemateriaal voor huizen.

Een beter milieu
Het inzamelen en recyclen van kleding draagt ook bij aan een beter milieu. Hoewel in alle gemeentes textiel apart wordt ingezameld, belandt toch nog veel afgedankte kleding in vuilniszakken. In Nederland komt elk jaar ongeveer 124 miljoen kilo textiel in de verbrandingsovens van stortplaatsen terecht. Uit steekproeven blijkt dat 65 procent daarvan gerecycled of hergebruikt kan worden. Uit onderzoek van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie* is gebleken dat de CO2-uitstoot drastisch zou verminderen als huishoudens al deze stoffen zouden scheiden van het huisafval.

* Kijk voor meer informatie op http://www.agentschapnl.nl/nieuws/veel-herbruikbaar-textiel-onnodig-tussen-restafval  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Neem voor meer informatie contact op met Hanna Emmering, persvoorlichter Nederlandse Rode Kruis, via +31 65184 0708 of hemmering@redcross.nl
Voor meer informatie over het proces van hergebruik en recycling door KICI kunt u contact opnemen met Marlous Pelser via 070 - 82 00 427 of  M.Pelser@kici.nl