Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2012 De humanitaire situatie in Jemen is ernstig verslechterd
6 juni 2012 |

De humanitaire situatie in Jemen is ernstig verslechterd

Door de felle gevechten en luchtaanvallen van de afgelopen dagen zijn de levensomstandigheden nijpend geworden in Jemen. Tienduizenden mensen hebben dingend behoefte aan hulp, maar de hulpverlening in het zuiden van het land is door het aanhoudende geweld moeilijk zo niet onmogelijk geworden. Daarbij zijn gister de toegangswegen richting het Abyan district geblokkeerd. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het grote aantal  mensen dat niet weg kan uit het Abyan district. In steden als Ja’ar en Shukra en de omliggende gebieden waar wordt gevochten is de situatie snel aan het verslechteren.
 
Een delegatie van het Internationale Rode Kruis heeft de afgelopen dagen het gebied bezocht om de situatie te beoordelen. Er is een tekort aan voedsel, de prijzen stijgen en er zijn onvoldoende medische voorzieningen. De mensen zitten al meer dan een week zonder elektriciteit en water. Brandstof is slechts sporadisch en alleen op de zwarte markt te verkrijgen. Eric Marclay, delegatieleider van het Rode Kruis, geeft aan dat er dringend hulp nodig is: “Er moet snel iets gebeuren, anders kunnen meer dan 100.000 mensen op de vlucht slaan naar veiliger gebieden. Duizenden mensen zijn hen de afgelopen maanden al voorgegaan. Alleen als we de hulpverlening per direct kunnen hervatten, kan een volksverhuizing worden voorkomen.”
 
Het Internationale Rode Kruis en zusterorganisatie de Rode Halve Maan Jemen, verlenen in Jemen eerste hulp aan mensen die getroffen zijn door het geweld en brengen gewonden naar ziekenhuizen. Ook helpen de vrijwilligers met het bergen van doden. Daarnaast helpt het Rode Kruis door de inwoners van de getroffen steden en vluchtelingen te voorzien van water en voedsel, dekens en plastic zeil.
 
Het Rode Kruis roept alle partijen die betrokken zijn bij de gevechten op om de hulpverleners onmiddellijk en onvoorwaardelijk toegang te verlenen. Strijdende partijen hebben volgens het humanitair oorlogsrecht de plicht om voorzorgsmaatregelen te nemen om burgerslachtoffers te voorkomen, aldus het Rode Kruis. De hulpverleningsorganisatie benadrukt dat burgers niet in de strijd betrokken mogen worden. Bovendien moeten de partijen medisch en humanitair personeel veilige toegang verschaffen om hulp te kunnen verlenen en moeten de medische voorzieningen veilig en zonder oponthoud bereikbaar blijven.
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Merlijn Stoffels van het Nederlandse Rode Kruis, telefoon 070-4455728 of mobiel 06-54918481, mstoffels@redcross.nl