Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2012 Rode Kruis Eerste Hulp cursus voor BHV
5 november 2012 |

Rode Kruis Eerste Hulp cursus voor BHV

Het Rode Kruis heeft een EHBO cursus ontwikkeld voor bedrijfshulpverleners. Dat maakt het Rode Kruis bekend op de eerste landelijke Dag van de BHV. Jaarlijks vinden ruim 50.000 ongevallen op het werk plaats. 82.000 [1] mensen komen daardoor op de Spoedeisende Hulp afdeling van een ziekenhuis terecht.

 
Met de juiste kennis kan schade worden beperkt en zelfs levens worden gered. Door samen te werken met BHV-opleiders draagt het Rode Kruis nu ook bij aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op de werkplek (of verbeteren van de hulpverlening op de werkplek).
 
Het Rode Kruis heeft veel ervaring met het opleiden van EHBO’ers in binnen- en buitenland. De organisatie zet zich in om het aantal Nederlanders met kennis van de EHBO te vergroten. Deze kennis heeft het Rode Kruis verwerkt in de lesmaterialen die BHV-opleiders gaan gebruiken. De bedrijfshulpverleners die slagen voor deze EHBO-cursus krijgen een Europees goedgekeurd Rode Kruis certificaat. Het Rode Kruis heeft inmiddels met 15 gekwalificeerde opleiders een samenwerkingsovereenkomsten getekend.

De Dag van de BHV is opgericht om de waardering te vergroten voor collega-bedrijfshulpverleners. De slogan ‘Ik doe het ook voor jou!’ moet hierbij helpen. Nog te vaak wordt het werk van de BHV’ers, zoals ontruimingen, als lastig ervaren. Collega’s van de hulpverleners beseffen niet dat ze er zijn voor hun eigen veiligheid. Snel en adequaat handelen en een goed geoefende BHV’er kan erger letsel voorkomen. 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Merlijn Stoffels van het Nederlandse Rode Kruis, telefoon 070-4455728 of mobiel 06-54918481, mstoffels@redcross.nl.
[1] Bron: de cijfers zijn afkomstig van VeiligheidNL uit het rapport arbeidsongevallen