Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2012 Rode Kruis investeert in rampenhulpverlening en voorbereiding
6 december 2012 |

Rode Kruis investeert in rampenhulpverlening en voorbereiding

Het Nederlandse Rode Kruis gaat vanaf 2013 meer focussen op haar kerntaken, waarbij rampenhulpverlening en rampenvoorbereiding in binnen- en buitenland centraal staan. Dat staat in de toekomstvisie van het bestuur van de hulpverleningsorganisatie. Daarnaast wordt de verenigingsdemocratie in Nederland vereenvoudigd en wordt het aantal districten teruggebracht van 58 naar 25. Door de organisatie slagvaardiger te maken kan het Rode Kruis de hulpverlening verbeteren en sneller reageren op ontwikkelingen in de samenleving. De toekomstvisie van het Rode Kruis bestuur staat morgen, zaterdag 8 december, op de agenda van de Ledenraad.
 
Hulpverlening
In Nederland zijn ruim 30.000 vrijwilligers verbonden aan het Rode Kruis. Zij hebben onder meer de taak om hulpdiensten te assisteren bij rampen, conflicten en grootschalige incidenten. Naast de noodhulp zetten de hulpverleners zich in om kwetsbare groepen in Nederland bij te staan. Het Rode Kruis gaat zich bij deze hulpverlening voortaan meer richten op het versterken van deze groep, zodat ze zichzelf in geval van nood beter kunnen redden. Daarnaast moeten zoveel mogelijk Nederlanders weten hoe ze kunnen helpen in geval van nood.  In de meeste gevallen zijn het immers de omwonenden of voorbijgangers die bij kleinere of grotere rampen het eerst hulp kunnen verlenen, nog voor de hulpdiensten arriveren. Uitbreiding van Kennis van Eerste Hulp is daarom van groot belang voor deze burgerhulpverlening. Het Rode Kruis benadrukt dat de hulpverlening in Nederland niet verminderd wordt, maar op een andere, meer doeltreffende manier wordt georganiseerd.
 
Geoormerkte inkomsten
Tevens zal het Rode Kruis het komende jaar het aantal fulltime beroepskrachten in vaste dienst met 45 verminderen, dat is zo’n 15 a 20 procent van het totaal. Dat levert een besparing op van 4 miljoen euro “Daarmee spelen we in op de trend dat inkomsten steeds meer geoormerkt zijn, giften zijn vaker bestemd voor een zeer specifiek doel”, aldus bestuursvoorzitter Inge Brakman. “Dat vraagt om een beroepsorganisatie die flexibeler is ingericht en op projectbasis versterkt kan worden.” Door te snijden in de vaste kosten blijft het ook mogelijk om te investeren in de kwaliteit van de hulpverlening. Zoals nieuwe vormen van hulpverlening ontwikkelen, meer investeren in rampenpreventie in binnen- en buitenland, personeel beter opleiden en innoveren op gebied van fondsenwerving en communicatie. Volgens het bestuur gaan vooral de hulpbehoevenden profiteren van de omvorming naar een slagvaardiger Rode Kruis.
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Merlijn Stoffels van het Nederlandse Rode Kruis, telefoon 070-4455728 of mobiel 06-54918481, mstoffels@redcross.nl.