Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2012 Rode Kruis wil betere bescherming van burgers en gevangenen
6 maart 2012 |

Rode Kruis wil betere bescherming van burgers en gevangenen

Internationaal recht voor multinationale missies moet worden aangescherpt.

Het Rode Kruis is bezorgd over de bescherming van burgers en gevangenen in conflictsituaties, waar  de internationale gemeenschap bij betrokken is. Door de betrokkenheid van VN of NAVO en individuele landen bij een troepeninzet, is het niet altijd duidelijk hoe het internationaal recht moet worden toegepast. Zo geeft het internationaal recht bijvoorbeeld geen uitsluitsel over wie verantwoordelijk is voor de bescherming van burgers en gevangenen. Is dat de NAVO, of een van de deelnemende landen? Bij de schending van het humanitair oorlogsrecht speelt hetzelfde probleem. Door het toenemende aantal multinationale militaire missies, is het noodzakelijk om de juridische kaders hiervoor aan te scherpen. Het Rode Kruis organiseert op 9 maart een paneldebat in het Vredespaleis in Den Haag over deze problematiek.

Bescherming van burgers en gevangenen

Waarom greep de NAVO in Libië wel in om burgers te beschermen en in Syrië tot dusver niet? Hebben multinationale troepen ook een plicht om humanitaire hulp te verlenen? Heeft elke gevangene recht op een advocaat? Deze vragen komen aan bod in het paneldebat van experts op het gebied van internationaal recht en militair beleid. Panelleden zijn: Mr. Pieter de Crem, Minister van Defensie (België), Prof. Liesbeth Zegveld, advocate bij Böhler en onder meer bekend als raadsvrouw van Srebrenica-slachtoffers, Prof. Yves Sandoz, Lid van het International Committee of the Red Cross (ICRC) en Dr. Baldwin de Vidts, voormalig juridisch adviseur van de Secretaris-Generaal van de NAVO. Dr. Heike Spieker van het Duitse Rode Kruis leidt het debat.

Fictieve oorlog speelveld studenten tijdens Frits Kalshoven Competitie

Het paneldebat is de afsluiting van de  5e editie van de jaarlijkse Frits Kalshoven Competitie over humanitair oorlogsrecht. Van 5 tot en met 9 maart nemen 12 teams van Nederlandse en Belgische rechtenstudenten het tegen elkaar op tijdens rollenspellen en een pleitwedstrijd rond een fictieve oorlog. De finalisten bepleiten op 9 maart hun zaak voor een jury onder leiding van Rechter Christine van den Wyngaert van het Internationaal Strafhof. Aansluitend vindt het paneldebat plaats. Kijk voor meer informatie over de competitie: www.rodekruis.nl/ihlcompetition.

Het Rode Kruis en humanitair oorlogsrecht

Het Rode Kruis is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het humanitair oorlogsrecht. Veel taken van het Rode Kruis zijn opgenomen in de Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen. Zo is de bescherming van en hulp aan oorlogsslachtoffers een belangrijke taak van het Internationale Rode Kruis. Met de Frits Kalshoven Competitie wil het Rode Kruis de kennis van studenten over humanitair oorlogsrecht uitbreiden, toepasbaar maken en tot leven te brengen. Lees hier meer over het humanitair oorlogsrecht.
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Wilt u meer informatie, neem contact op met Hanna Emmering, woordvoerder bij het Nederlandse Rode Kruis via hemmering@redcross.nl of 06-51840708

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de finale en het slotdebat op vrijdag 9 maart in het Vredespaleis in Den Haag. De voertaal is Engels. Het programma begint om 13:15 en wordt omstreeks 17:00 afgesloten. Aanmelding vooraf is verplicht in verband met de veiligheid via hemmering@redcross.nl of 06-51840708.