Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten "Humanitair oorlogsrecht en principes zijn niet onderhandelbaar"
15 februari 2014 |

"Humanitair oorlogsrecht en principes zijn niet onderhandelbaar"

"Zonder respect voor humanitair oorlogsrecht en de humanitaire principes zijn zinvolle hulp en bescherming in Syrië onmogelijk", is de conclusie van Peter Maurer, president van het Internationale Rode Kruis (ICRC). Lees zijn statement naar aanleiding van de situatie in Syrië.​

​"Het Rode Kruis is blij met ieder persoon die zich in veiligheid heeft kunnen brengen, maar is erg bezorgd over de omstandigheden waaronder de evacuaties plaatsvinden en om de vele mensen die nog steeds vastzitten in belegerde steden of gebieden. Het Internationale Rode Kruis en de Syrische Arabische Rode Halve Maan (SARC) hebben het afgelopen jaar continue onderhandeld met de Syrische autoriteiten en oppositiegroepen over toegang tot Homs en andere bezette gebieden. Ondanks herhaaldelijk overleg is het tot dusver nog steeds niet gelukt om werkelijk zinvolle en adequate toegang te krijgen tot die gebieden. Ook is het niet gelukt om van alle betrokken partijen een uitgesproken commitment te krijgen om de basisprincipes van humanitair oorlogsrecht te respecteren.  Deze week heeft dat patroon zich herhaald rondom de situatie in Homs.

De belegering en evacuaties vanuit de oude stad van Homs hebben de afgelopen dagen veel in de spotlights gestaan. De situatie is helaas exemplarisch voor tientallen andere locaties in het land. Meer dan een miljoen mensen leeft onder zeer moeilijke omstandigheden. Het geweld houdt aan en groeit en de gevaren voor burgers nemen elke dag toe. Juist daarom is het essentieel dat de hulpverleners van het Rode Kruis hun werk neutraal, onpartijdig en onafhankelijk kunnen uitvoeren, volgens de richtlijnen van het humanitair oorlogsrecht, dat van toepassing is in Syrie.

Alle strijdende partijen zijn verantwoordelijk voor het voorzien in de basis behoeften van de burgerbevolking die zij controleren, ongeacht hun leeftijd of geslacht. Als dat niet mogelijk is, moet humanitaire hulp worden toegestaan net als, indien nodig, de evacuatie van mensen die elders veiligheid zoeken of medische zorg nodig hebben. Humanitaire hulp is pas zinvol en effectief als alle betrokken partijen daarvoor open staan en die hulp ondersteunen. Dat betekent meer dan eenmalige distributies van hulp: het vereist herhaaldelijke toegang tot gebieden in het conflictgebied.
 
De hulpverleners die deze week in Homs hebben gewerkt moesten dat doen in een extreem gevaarlijke omgeving. Het Internationale Rode Kruis, SARC en andere hulporganisaties kunnen hun levensreddende werk alleen uitvoeren als alle partijen akkoord zijn met hun aanwezigheid en ook garanderen dat zij instaan voor de veiligheid van de hulpverleners, medisch personeel en iedereen die het embleem van het Rode Kruis of Rode Halve Maan draagt. Dat bepaalt het humanitair oorlogsrecht.

In Homs, maar ook in gebieden als Moaddamiya, Yarmouk en Barzeh moeten wij zelf – en niet de strijdende partijen – kunnen bepalen of het veilig genoeg is om hulp te kunnen verlenen. Onze teams moeten naar binnen kunnen gaan en zelf kunnen praten met de getroffen bevolking om hun behoeften vast te stellen. Dat kost tijd. Om ons werk echt goed te kunnen doen en de situatie te blijven monitoren is het noodzakelijk dat we vrij kunnen bewegen en herhaaldelijk toegang krijgen tot die belegerde gebieden.
We werken zoals altijd zonder beveiliging of wapens. Dat betekent dat een wapenstilstand zo lang van kracht moet zijn als nodig is om te onderhandelen over toegang. De enige manier om veilige en adequate toegang te onderhandelen is door te direct te praten met leiders van álle betrokken partijen. Alleen dan kunnen we misverstanden voorkomen en exact uitleggen onder welke voorwaarden wij hulp kunnen verlenen.

Het evacueren van burgers is belangrijk en moet mogelijk blijven, maar het is niet de oplossing van elk humanitair probleem. Ook burgers die, om wat voor reden dan ook, er voor kiezen om thuis te blijven moeten zich beschermd weten door het humanitair oorlogsrecht en mogen niet worden aangevallen. Iedereen die ontheemd is heeft recht op onderdak, hygiene, gezondheid, veiligheid en voeding.

Iedereen die gevangen zit of gevangen wordt na een evacuatie moet menselijk behandeld worden en toestemming hebben om contact met familie op te nemen. Mijn medewerkers moeten in staat zijn om gevangenen te registreren, zodat zij hun locatie en welzijn in de gaten kunnen houden en wanneer nodig contact kunnen opnemen met hun familie. We blijven met de Syrische autoriteiten en andere partijen onderhandelen over toegang tot de gevangenissen in heel Syrie.
 
Tijdens mijn laatste bezoek aan Damascus was ik verheugd over uitspraken van de Syrische regering over de noodzaak van meer humanitaire hulp voor de slachtoffers van het conflict. Ik heb daarbij opnieuw aangegeven dat wij onze operationele hulp willen uitbreiden en nog meer willen doen voor iedereen die getroffen wordt door het geweld, inclusief voor iedereen die gevangen zit om redenen gerelateerd tot het conflict.  

Het Internationale Rode Kruis staat klaar om hulp te verlenen bij nieuwe evacuaties van Syrische burgers, maar alleen als de omstandigheden voldoen aan onze vaste voorwaarden: alle partijen moeten garanderen dat onze teams, én die van SARC, te allen tijde veilig toegang hebben – en wij zullen alleen hulp verlenen als die evacuatie voor iedereen vrijwillig plaatsvindt."