Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten Ouderen bij val in huis vaak verstoken van hulp
11 juni 2014 |

Ouderen bij val in huis vaak verstoken van hulp

Rode Kruis breidt hulpverlening voor kwetsbare ouderen uit

Zo'n twaalf procent van de ouderen in Nederland heeft weleens langere tijd alleen gelegen na een val of ongeluk in huis. Ruim drie op de tien Nederlanders heeft dit in zijn directe omgeving meegemaakt of gehoord. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft dan ook aan zich zorgen te maken dat mensen verstoken blijven van hulp als er thuis iets gebeurt. Men maakt zich daarbij het meeste zorgen over ouders of grootouders. De noodhulporganisatie vraagt daarom vanaf vandaag aandacht voor ouderen in nood en breidt haar hulpverlening voor deze doelgroep uit.

Toename onopgemerkte ouderen in nood
Met de toenemende vergrijzing en het beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, is de verwachting dat het aantal valincidenten onder ouderen in de toekomst sterk zal stijgen, zo blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Het Rode Kruis maakt zich zorgen dat het aantal ouderen dat bij een val in huis verstoken blijft van hulp hierdoor ook zal toenemen. In het ergste geval met dodelijke afloop tot gevolg. Zo blijkt uit gegevens van de GGD dat jaarlijks meer dan 36 doden langer dan twee maanden onopgemerkt in huis blijven liggen. 90% van de respondenten van het onderzoek van het Rode Kruis vindt dit een (ernstig) probleem.

Uitbreiding hulpverlening Rode Kruis
Reden voor het Rode Kruis om vanaf 12 juni aandacht te vragen voor ouderen in nood en de hulp voor deze doelgroep uit te breiden. Zo zal het Rode Kruis het aantal Contactcirkels in Nederland uitbouwen. Ouderen die deelnemen aan een Contactcirkel worden elke ochtend gebeld en bellen zelf de volgende deelnemer totdat de cirkel weer rond is. Wanneer er geen contact gemaakt kan worden met een deelnemer wordt er direct hulp ingeschakeld. Zo is een deelnemer van de Contactcirkel in een noodsituatie nooit langer dan 24 uur zonder hulp. Ook gaat het Rode Kruis  onder andere workshops aanbieden om kwetsbare ouderen bewust te maken van risico's in en om het huis om noodsituaties te voorkomen. 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over het onderzoek en/of interviews, neem contact op met Merlijn Stoffels, woordvoerder van het Rode Kruis, 0654918481 of MStoffels@redcross.nl. Er zijn videobeelden beschikbaar via ANP in Opdracht.

Het online onderzoek is in mei 2014 uitgevoerd onder 700 personen van 18 jaar en ouder, representatief voor de Nederlandse bevolking naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.