Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten Rode Kruis: Honderden 'stille rampen' per jaar
18 februari 2013 |

Rode Kruis: Honderden 'stille rampen' per jaar

Honderden humanitaire rampen die wereldwijd plaatsvinden blijven onbelicht en gaan daardoor ongemerkt voorbij. Door het gebrek aan aandacht zijn er vaak onvoldoende gelden en middelen om de noodzakelijke humanitaire hulp te bieden. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de vele ‘stille rampen’ die zich jaarlijks voltrekken en zal daar de komende weken in verschillende Europese landen aandacht voor vragen. “Elk jaar helpen Rode Kruis en Rode Halve Maan vrijwilligers miljoenen slachtoffers van rampen, waar het grootste deel van de wereld nog nooit van heeft gehoord,” zegt Juriaan Lahr, hoofd internationale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis.
Stille ramp
91% van de rampen waarbij het Rode Kruis wereldwijd helpt, betreft kleine of middelgrote rampen. Bij dergelijke stille rampen vallen doorgaans minder dodelijke slachtoffers dan bij grootschalige rampen, maar heeft de ramp wel degelijk een catastrofaal effect op het leven van grote groepen mensen. De overstromingen in Georgië of Tajikistan, de uitbraak van knokkelkoorts in El Salvador, de tropische storm in Bangladesh of de vluchtelingen in Burkina Faso zijn slechts een paar voorbeelden van kleinere rampen die ongemerkt hebben plaatsgevonden.
 
Wereldwijd biedt het Rode Kruis gemiddeld 30 keer per maand hulp bij kleine of middelgrote rampen. Dat aantal neemt toe. Toch blijven deze rampen vrijwel altijd ongehoord en ongezien in de internationale media en daardoor buiten het gezichtsveld van het internationale media en algemeen wereldpubliek. Ook in Nederland hebben de media maar weinig aandacht voor de kleinere, minder sexy rampen. “De afgelopen maanden hebben wij bij Nederlandse redacties actief aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld de overstromingen in Nigeria (oktober 2012) en de huidige, rampzalige situatie door overstromingen in Mozambique, maar daar was nauwelijks interesse voor,” aldus Lahr. “Wij proberen vanuit onze eigen fondsen zo goed mogelijk zusterverenigingen te helpen wanneer zij om steun vragen voor de hulpverlening bij een ramp. Als je alleen kijkt naar de kleine of middelgrote rampen dan hebben wij dat in 2012, vaak gesteund door de Nederlandse regering, circa 40 keer gedaan. Daarvan is denk ik maar 10% in het nieuws geweest.”
 
Groeiend aantal rampen
Het aantal rampen dat jaarlijks toeslaat is de laatste decennia sterk toegenomen. Dat geldt ook voor het aantal mensen dat getroffen wordt, en de groeiende economische schade die rampen veroorzaken. Het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) registreerde in 1992 in totaal 221 natuurrampen, waarbij 14811 doden vielen, 78 miljoen mensen werden getroffen en voor ruim 52 miljard Euro schade werd veroorzaakt. Bijna 20 jaar later, in 2011, registreerde het CRED maar liefst 336 natuurrampen, waarbij ruim 31000 doden vielen, 209 miljoen mensen werden getroffen en een recordschade van bijna 273 miljard Euro werd gemaakt. Ruim 206 van die 209 miljoen getroffen mensen werd geraakt door een klimaat-gerelateerde ramp. Dit aantal groeit. Onderzoek laat zien dat dit getal in 2015 zal oplopen tot omstreeks 375 miljoen mensen. Door rampenvoorbereidingsprogramma’s probeert het Rode Kruis het aantal slachtoffers en schade zoveel mogelijk te beperken.        
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Rode Kruis, of contact opnemen met Merlijn Stoffels, woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis via +31 6 54918481 of mstoffels@redcross.nl