Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten Rode Kruis in hoogste staat van paraatheid
23 september 2015 |

Rode Kruis in hoogste staat van paraatheid

​Mensen worden opgeroepen zich aan te sluiten bij Ready2Help
 
Het Rode Kruis is gestart met de grootste hulpoperatie sinds de jaren ’90 en heeft daarom de vereniging in hoogste staat van paraatheid gebracht. Door de enorme toestroom van vluchtelingen ziet de hulporganisatie zich genoodzaakt de hulp substantieel uit te breiden. Er zijn dan ook op korte termijn vele honderden projectvrijwilligers nodig om te assisteren bij de opvang. De komende tijd worden er al 1200 vrijwilligers die getraind zijn om te assisteren bij de opvang en bij de verzorging van vluchtelingen, ingezet in de noodhulplocaties.  Daarnaast zijn er nog zo’n 1000 mensen nodig die flexibel oproepbaar zijn om praktische hulp te bieden via het burgerhulpnetwerk Ready2Help.
 
Vrijwilligers
Het Rode Kruis zet al veel vrijwilligers in 24 uurs diensten voor de bemensing van de vele opvangcentra die de afgelopen dagen in Nederland zijn geopend.  Daarnaast heeft de noodhulporganisatie honderden bedden geleverd om de noodopvang van vluchtelingen mogelijk te maken. Verder helpen speciaal opgeleide Rode Kruishulpverleners bij het terugvinden naar familieleden van vluchtelingen. Vrijwilligers worden ook ingezet om vluchtelingen te vervoeren naar opvangcentra, te inventariseren welke hulp nodig is, het bemensen van de Welkom Winkels en het innemen en sorteren van spullen die door de Nederlandse bevolking in grote getale worden gegeven.
 
Welkom Winkels
De afgelopen week opende het Rode Kruis al zeven Welkom Winkels. Bij de inname en sortering van spullen die ruimhartig door het Nederlandse publiek zijn aangeboden heeft het Rode Kruis ook al Ready2Helpers opgeroepen. De aankomende tijd breidt het Rode Kruis het aantal Welkom Winkels fors uit naar 20, in de buurt van opvanglocaties en asielzoekerscentra in het land.
 
Ready2Help
Het Rode Kruis roept mensen dringend op zich aan te sluiten bij Ready2Help, het burgerhulpnetwerk waar op dit moment 6500 burgers bij zijn aangesloten. De grote toestroom van vluchtelingen zorgt ervoor dat het Rode Kruis met spoed extra hulp nodig heeft waar een beroep op kan worden gedaan.  Deelnemers die zich hierbij aansluiten worden op flexibele basis ingezet om in actie te komen voor dit netwerk. Afhankelijk van de regio waar mensen wonen, hun beschikbaarheid op dat moment en de hulpvraag die daar is worden Ready2Helpers opgeroepen.
 
 
 
________________________________________
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u bellen met afdeling Persvoorlichting van Het Nederlandse Rode Kruis, Merlijn Stoffels, via 06-54918481 of Iris van Deinse via 06-12894923 of mailen naarpersvoorlichting@redcross.nl