Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten Rode Kruis luidt noodklok voor Zuid-Soedan
30 mei 2014 |

Rode Kruis luidt noodklok voor Zuid-Soedan

Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de snelheid waarmee de situatie in Zuid-Soedan verslechtert. 1,3 miljoen Zuid-Soedanezen zijn inmiddels ontheemd door het gewelddadig conflict en leven onder erbarmelijke omstandigheden, er heerst grote voedselnood en er is dringend meer medische hulp nodig. De recente cholera-uitbraak zorgt nu voor een opeenstapeling van rampen, die zijn weerga niet kent. Volgens schattingen van de Verenigde Naties wordt van de 3,7 miljoen mensen die dringend hulp nodig hebben, slechts 20 procent bereikt. Er is dus veel meer hulp nodig. 

Logistieke uitdaging
Hulpverlenen in Zuid-Soedan is een logische uitdaging, want er zijn nauwelijks wegen en vliegvelden. Zeker nu het regenseizoen is begonnen raken de landingsbanen onbegaanbaar en veranderen de paar bestaande wegen in modderstromen. Het Rode Kruis zet alles op alles om de getroffenen te bereiken. Via de lucht, door voedseldroppings, met boten en over de weg. Vooruitlopend op het regenseizoen, worden nu op verschillende locaties medische posten ingericht en voorraden aangelegd. Een andere complicerende factor die de hulpverlening moeilijk maakt is het feit dat de gevechten aanhouden, ondanks het vredesverdrag. Het Rode Kruis werkt zowel in de gebieden waar de regering, als waar de oppositie aan de macht is.

Juriaan Lahr, Hoofd Internationale Hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis en momenteel in Mingkamen, Zuid-Soedan: "Het is prachtig om te zien hoe de Rode Kruis collega's ondanks de moeilijke omstandigheden elke dag mensenlevens redden. Maar we moeten en kunnen meer doen, want mensen en met name kinderen lopen een groot risico te sterven door gebrek aan voedsel en medische zorg."

Cholera
Door het gebrek aan hygiëne en schoon drinkwater is recent cholera uitgebroken. Het aantal besmette gevallen verdubbelt bijna dagelijks en zal mogelijk nog meer toenemen als de regens blijven aanhouden en de hygiëne in vluchtelingenkampen verder verslechtert. Het Rode Kruis deelt ORS (oral rehydration salts) en zeep uit en geeft voorlichting over het belang van schoon drinkwater en hygiëne.  

Het Nederlandse Rode Kruis opende in januari giro 5125 voor de slachtoffers van het geweld in zowel Zuid-Soedan als de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dit gironummer blijft van kracht voor de hulpverlening in Zuid-Soedan. Het Internationale Rode Kruis kampt op dit moment met een tekort van ongeveer 50 miljoen euro om adequaat hulp te kunnen bieden.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
--------------------------------------------------------------------
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Hanna Emmering, woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis, 06-51840708, hemmering@redcross.nl. Juriaan Lahr, hoofd Internationale hulpverlening en woordvoerder Merlijn Stoffels zijn op dit moment nog in Zuid-Soedan en eventueel beschikbaar voor interviews.