Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten Rode Kruis opent giro 6251 voor slachtoffers overstromingen Bosnië en Servië
19 mei 2014 |

Rode Kruis opent giro 6251 voor slachtoffers overstromingen Bosnië en Servië

Het Nederlandse Rode Kruis opent giro 6251 voor hulp aan slachtoffers van de overstromingen in Bosnië en Servië. De landen kampen momenteel met de ergste overstromingen sinds lange tijd. Duizenden mensen wachten nog op evacuatie vanuit het overstroomde gebied. Tienduizenden getroffenen verblijven bij familie of in tijdelijke opvanglocaties zoals scholen en sportcentra. Het lokale Rode Kruis helpt met evacuaties, voedsel, water, dekens en opvang van de getroffen bevolking. Het Nederlandse Rode Kruis draagt minimaal 50.000 euro bij aan de hulpverlening op de Balkan, maar er is meer hulp nodig.

Noodtoestand

Bijna een derde van Bosnië is getroffen door de overstromingen en in veel gemeenten is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. Steden in Bosnië als Maglaj en Doboj staan bijna geheel onder water. Op veel plekken helpen Rode Kruis vrijwilligers met het plaatsen van zandzakken langs de Sava rivier om te voorkomen dat nog meer dorpen overstromen. Duizenden hectare landbouwgrond is verwoest, waardoor veel mensen hun bron van inkomsten kwijt zijn.

In Servië zitten een geschatte 300.000 mensen zonder schoon drinkwater of elektriciteit. Het gebied rondom de stad Obrenovac, ten zuid-westen van Belgrado, is het ergst getroffen. Een paar duizend mensen zijn hier nog gestrand. Ook dreigt in deze stad de grootste energiecentrale van Servië te overstromen. Rode Kruis vrijwilligers en de lokale autoriteiten werken met man en macht aan het versterken van de rivierbanken om dit te voorkomen. Ook worden dekens, rubberboten en voedselpakketten uitgedeeld. 

Verwoeste infrastructuur

De hulpverlening wordt in sommige regio's belemmerd door verwoeste bruggen en ontoegankelijke wegen. Waar de wegen versperd zijn, waden lokale Rode Kruis vrijwilligers te voet door het water om voedselpakketten en schoon drinkwater bij de slachtoffers van de overstromingen te brengen. Ook worden jeeps en boten ingezet om de getroffenen van hulpgoederen te voorzien.


Grote betrokkenheid in Nederland

In Nederland is er veel steun en sympathie voor de slachtoffers van de overstromingen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft tientallen telefoontjes gehad van betrokken mensen, voornamelijk uit de Bosnische en Servische gemeenschap, om te ondersteunen bij de hulpverlening. Het Bosnische Rode Kruis heeft vooralsnog aangegeven 430.000 euro nodig te hebben om hulp te bieden. Dit bedrag kan nog oplopen. Het Servische Rode Kruis maakt momenteel nog een inventarisatie van wat er nodig is om een concreet verzoek om financiële hulp uit te zetten. Het Nederlandse Rode Kruis zal ook hier aan bijdragen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
--------------------------------------------------------------------
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Eva Smits, woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis, 06-20959478, esmits@redcross.nl