Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten Rode Kruis schaalt hulpverlening op na verdere verspreiding Ebola-virus
7 april 2014 |

Rode Kruis schaalt hulpverlening op na verdere verspreiding Ebola-virus

Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in West-Afrika op na verdere verspreiding van het Ebola-virus in de regio. In Guinee zijn de problemen op dit moment het grootst. Hier worden honderden extra lokale hulpverleners getraind en ingezet om onder andere voorlichting te geven, woningen te desinfecteren en indien nodig lichamen te bergen. Ook helpen ze met het traceren van de mensen die in contact zijn gekomen met het virus. Verder is een team van negen internationale gezondheidsspecialisten onderweg naar de regio om lokale Rode Kruis afdelingen te ondersteunen. Het Ebola-virus is zeer besmettelijk en kan zich snel verspreiden door contact met besmette personen of dieren. Er is geen behandeling of vaccin voor de mensen die besmet zijn geraakt. Het Rode Kruis gaat drie miljoen mensen in de regio's Gueckedou , Macenta , Kissidougou en Conakry helpen om verdere verspreiding van dit dodelijke virus tegen te gaan.

Het Rode Kruis geeft in gemeenschappen waar het virus heerst voorlichting over hoe besmetting kan worden voorkomen. Door bijvoorbeeld goede hygiƫne maatregelen te treffen. Symptomen van het Ebola-virus zijn zware koorts, ernstige verzwakking, hoofdpijn, diarree en braken. Ook kunnen er na besmetting met het virus interne- en externe bloedingen optreden. Angst voor het virus en het stigma dat rondom de besmetting hangt, maken het extra moeilijk om de uitbraak onder controle te krijgen. Volgens het Rode Kruis weigeren mensen regelmatig zich te laten isoleren, of vertrekken vroegtijdig uit de klinieken. Met als gevolg een groot besmettingsrisico voor anderen. Het Rode Kruis heeft in de getroffen regio het aantal vrijwilligers uitgebreid van 100 naar 400. Om te voorkomen dat deze vrijwilligers zelf ook in aanraking komen met het virus of het verder verspreiden, ontvangen ze onder andere handschoenen, maskers en een veiligheidsbril.

Het Rode Kruis vreest dat het einde van de uitbraak nog niet in zicht is. Sinds het begin van de uitbraak eind maart zijn in het zuiden van het Guinee 54 besmettingen geconstateerd, 143 mogelijke besmettingen en 86 doden te betreuren. Op dit moment is het virus zich aan het uitbreiden naar het noorden van het land en heeft het ook de hoofdstad Conakry bereikt. In buurland Liberia zijn nu eveneens twee besmettingen met het Ebola-virus ziekte vastgesteld. Ook daar biedt het Rode Kruis de noodzakelijk hulp. In Sierra Leone zijn nog geen gevallen bekend, maar zijn inmiddels wel preventieve maatregelen genomen, zoals het organiseren van een voorlichtingscampagne. Via het versturen van sms-jes naar mobiele telefoons geeft de hulporganisatie tips hoe mensen kunnen voorkomen dat ze ziek worden, of het virus overdragen op anderen. Het Internationale Rode Kruis heeft ruim 1 miljoen euro nodig om deze hulpverlening te kunnen financieren. Het Nederlandse Rode Kruis heeft tot nu toe 40.000 euro hieraan bijgedragen.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Merlijn Stoffels van het Nederlandse Rode Kruis, telefoon 070-4455728 of mobiel 06-54918481, mstoffels@redcross.nl