Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten Rode Kruis start nieuwe campagne voor de slachtoffers in Syrië
7 maart 2013 |

Rode Kruis start nieuwe campagne voor de slachtoffers in Syrië

Het Nederlandse Rode Kruis roept Nederlanders op hun hart te openen voor de miljoenen slachtoffers van het geweld in Syrië. Fysiek door een foto te delen op Facebook en financieel door bij te dragen aan de hulpverlening op giro 6868. Met de campagne vraagt het Rode Kruis aandacht voor de Syriërs die massaal ongewild slachtoffer zijn geworden van het conflict. Het Rode Kruis en de lokale Syrische Rode Halve Maan behoren tot de weinige hulporganisaties die in het hele land grootschalig hulp kunnen verlenen. Meer hulp voor het immense leed blijft echter van levensbelang;  4 miljoen Syriërs hebben direct hulp nodig.

Over de campagne
Fondsenwerving via de traditionele weg voor Syrië is bijzonder lastig, zo is de ervaring van het afgelopen jaar. Het Rode Kruis wil daarom mensen oproepen om via Facebook een olievlek te creëren. Mensen kunnen een foto van zichzelf maken met hun handen in de vorm van een hartje en die vervolgens delen, met de tekst OPEN YOUR HEART for the people in Syria. Zie www.rodekruis.nl/OPENYOURHEART hoe het werkt.

Een hart onder de riem
In Utrecht en Amsterdam gaan vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis vandaag de straat op om foto’s te maken voor de actie. Hiermee willen ze de 11.000 hulpverleners van de zustervereniging van het Rode Kruis, de Syrische Rode Halve Maan (SARC), een hart onder de riem steken. Deze vrijwilligers helpen al twee laar lang dag in dag uit met gevaar voor eigen leven heel veel Syriërs – sinds het begin van het conflict kwamen acht vrijwilligers tijdens hun werk om door geweld. Die persoonlijke en financiële steun zijn twee jaar nadat het geweld in Syrië losbarstte harder nodig dan ooit. De mate van het geweld en het aantal slachtoffers zijn ongekend groot, een catastrofe voor de bevolking van Syrië. Sinds het begin van de onrust in maart 2011 zijn tienduizenden mensen omgekomen en bijna een miljoen Syriers het land uit gevlucht op zoek naar veiligheid.  Het Rode Kruis helpt in het hele land en in de omliggende landen met voedselpakketten, schoon drinkwater, dekens, matrassen, medicijnen en medische hulp. Helaas is dat nog steeds een druppel op de gloeiende plaat. Er is nog minimaal 16 miljoen euro nodig om de zwaarst getroffenen in Syrië te kunnen helpen.

Open Your Heart
B
ekende Nederlanders als Rob Stenders, Irene Moors, Yfke Sturm en Eric Corton hebben al foto´s met een hartjesgebaar ingestuurd om de campagne te ondersteunen. Het Rode Kruis hoopt na deze mooie start op nog veel meer inzendingen en roept het Nederlandse publiek op om deze campagne te ondersteunen via ieders persoonlijke netwerk. Een compilatie van de eerste steunbetuigingen is te zien op Youtube.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u terecht op de website of Facebook van het Rode Kruis, of contact opnemen met Merlijn Stoffels, woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis via 06-54918481, 070-4455612 of per mail mstoffels@redcross.nl