Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2010 Bureaucratische regelgeving vertraagt internationale hulpverlening bij rampen
5 oktober 2010 |

Bureaucratische regelgeving vertraagt internationale hulpverlening bij rampen

Den Haag, 5 oktober 2010 - Hulpverleners en hulpgoederen staan te vaak en onnodig lang vast aan de grens door bureaucratische regelgeving. De nationale wetgeving van staten voorziet vaak niet in bijzondere regelgeving voor inkomende internationale bijstand. Ook de nationale wetgeving van Nederland voorziet niet afdoende op het punt van internationale bijstand buiten Europa. Dat staat in het International Disaster Response Law onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis dat vandaag wordt gepubliceerd. Vandaag overlegt het Rode Kruis in Brussel met vertegenwoordigers van diverse Europese instituten en Europese overheden en pleit het voor aanpassing van wetgeving. Ook Nederland is hierbij aanwezig.

 
Het gevolg van het wereldwijd ontbreken van wetgeving op het gebied van internationale hulpverlening is dat hulporganisaties onnodig oponthoud ondervinden bij de grens naar aanleiding van bijvoorbeeld visa-procedures. Daarnaast bestaat er niet altijd een juridische uitzonderingspositie voor noodhulpgoederen. Omdat noodhulpgoederen in sommige gevallen aan dezelfde eisen moet voldoen als iedere andere vorm van import, moet hierover ook importbelasting betaald worden.
 
Het onderzoek geeft diverse voorbeelden van situaties, zowel in ontwikkelingslanden als in niet-ontwikkelingslanden, waarbij hulpgoederen en hulpverleners veel te laat of helemaal niet op de plaats van bestemming aankomen. Bijvoorbeeld de uitgebreide bureaucratie van registratie van hulpverleners door de overheid van Thailand naar aanleiding van de Tsunami, of de 270 containers met hulpgoederen die door de douane van Indonesië werden vastgehouden. Ook de inkomende hulp voor de slachtoffers van de Orkaan Katrina in de VS leidde tot problemen. Daar werden 400.000 maaltijden door het Amerikaanse Ministerie van landbouw in quarantaine geplaatst, omdat de Amerikaanse gezondheidsvoorschriften Brits vlees verboden.

Nederland

Ook de Nederlandse wetgeving is niet voorbereid op alle soorten internationale bijstand. Het Nederlandse Rode Kruis heeft als onderdeel van het internationale onderzoek de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van inkomende hulpverlening onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat Nederland wel voorbereid is op internationale bijstand, maar alleen van binnen Europa en niet op bijstand door NGO’s of zusterverenigingen van het Nederlandse Rode Kruis.
 
Bovendien moet Nederlandse wetgeving ook voorzien zijn op bijstand buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten en Canada. Sanne Boswijk, juridisch adviseur van het Nederlandse Rode Kruis: “Het kan voorkomen dat bij een zeer grote ramp Europese hulpmiddelen uitgeput raken, of dat specialisten in een bepaalde discipline alleen buiten Europa voorhanden zijn. Daarom moet Nederland te allen tijde voorbereid zijn op internationale bijstand, zowel vanuit Europa als daarbuiten.”

Workshop

Vandaag organiseert het Internationale Rode Kruis hierover een workshop in Brussel voor overheden en Europese instituten, waarbij ook Nederland vertegenwoordigd is. Hier wordt niet alleen ingegaan op het Nederlandse onderzoek. Identieke onderzoeken werden gedaan door Rode Kruis verenigingen in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk en Bulgarije. Tijdens de workshop zal tevens worden ingegaan op de richtlijnen die zijn ontwikkeld voor overheden om de bureaucratische regelgeving het hoofd te bieden en de nationale wetgeving nu al goed voor te bereiden op grote rampen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sebastien Kraaijeveld, woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis, telefoon 06-51525111 of 070-4455728, mail: skraaijeveld@redcross.nl.
U kunt het onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis downloaden van de website van het Nederlandse Rode Kruis - Downloads voor pers