Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2010 Eerste Hulp voor honderden wandelaars Vierdaagse
20 juli 2010 |

Eerste Hulp voor honderden wandelaars Vierdaagse

Honderden wandelaars deden op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse een beroep op de eerste hulpverleners en het medisch personeel van het Nederlandse Rode Kruis. Door de hoge temperatuur meldden veel mensen zich met flauwtes voornamelijk bij de hulpposten op de Wedren.

 
Een tussenstand om 16.00 uur laat zien dat in totaal zo’n 800 wandelaars een Rode Kruis-post bezocht hebben, van wie 200 wandelaars Eerste Hulp en 120 wandelaars medische ondersteuning nodig hadden. Zij meldden zich bij het Rode Kruis met klachten als verhitting, benauwdheid, flauwtes en pijnlijke gewrichten of spieren. Het aantal Eerste Hulp handelingen ligt met 200 aanzienlijk hoger dan de afgelopen drie jaar, waar gemiddeld sprake was van 86 Eerste Hulp behandelingen op de eerste dag. Het aantal blaarbehandelingen ligt daarentegen een stuk lager dan voorgaande jaren.
 
Zo’n 480 wandelaars konden tot 16.00 uur rekenen op een blaarbehandeling van de vrijwilligers van het Rode Kruis waar tot 19.00 uur nog een beroep op kon worden gedaan bij het behandelcentrum van het Rode Kruis op de Wedren.
Het Nederlandse Rode Kruis verzorgt als vanouds de Eerste Hulp tijdens deze 94ste editie van de  Nijmeegse Vierdaagse. In totaal zetten 411 vrijwilligers uit het hele land zich dagelijks in om Eerste Hulp te bieden aan de wandelaars en wandelletsel te behandelen.
 
Het Rode Kruis heeft op de start- en finishlocatie een centrale hulpverleningstent ingericht. Langs het parcours zijn elke dag vijf hulpposten gestationeerd. Vandaag werd uit voorzorg een extra hulpverleningstent van het Rode Kruis ingericht op de dijk vlak voor de Waalburg om verhitte wandelaars van Eerste Hulp te voorzien. De hulpverlening verliep zonder problemen. Verder worden er vier hulpambulances bemenst door Rode Kruis verpleegkundigen die actief zijn op de routes. Twee bezemwagens ‘vegen’ de route op zoek naar deelnemers die de tocht niet kunnen uitlopen.
 
De eerste hulpposten langs het parcours zijn ingericht voor eenvoudige medische behandelingen en het verzorgen van wandelletsel. In de centrale hulpverleningstent op de start- en finishlocatie is een opnameafdeling ingericht. Vrijwillige artsen en verpleegkundigen behandelen hier de zwaardere kwetsuren. Daarnaast staan in dit behandelcentrum 86 brancards klaar voor wandelaars die een blaarbehandeling nodig hebben.

Nederlandse Rode Kruis en Nijmeegse Vierdaagse

Ieder jaar staan een paar honderd Rode Kruis vrijwilligers klaar om Eerste Hulp en medische hulp te verlenen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Het grootschalige wandelevenement kent kleine en grote ongevallen: van blaren en insectenbeten tot flauwtes of een hartaanval. Niet alleen de eerste hulpverleners van het Rode Kruis kunnen Eerste Hulp verlenen. Directe hulp door omstanders kan schade aan de gezondheid beperken of zelfs een verschil maken tussen leven en dood. Kijk voor meer informatie op www.1ehulp.nu of www.rodekruis.nl.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
De cijfers geven een tussenstand weer van rond 16.00 uur. De laatste cijfers van het aantal behandelingen op de eerste wandeldag zijn morgenochtend beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Eva Smits van het Nederlandse Rode Kruis, telefoon 06-20959478, mail: esmits@redcross.nl.