Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2010 Reactie Rode Kruis op uitzending Uitgesproken VARA 29-11-2010
30 november 2010 |

Reactie Rode Kruis op uitzending Uitgesproken VARA 29-11-2010

In de uitzending van het programma Uitgesproken VARA werd op 29 november onder de kop “Goede Doelen en Foute Fondsen” aandacht besteed aan de beleggingen van goede doelen in 2009. In het programma werd de indruk gewekt dat het Nederlandse Rode Kruis niet meegewerkt zou hebben aan het geven van openheid over haar beleggingen. Dit is onterecht.

 

Vijf vragen naar aanleiding van beweringen in de uitzending:

1. Klopt het dat het Rode Kruis geen medewerking heeft gegeven aan het programma van de VARA?

Nee, dit is onjuist. Het Rode Kruis heeft alle vragen van de redactie zo goed als mogelijk beantwoord. Ook op nadere vragen is steeds zo goed mogelijk antwoord gegeven.  

2. Heeft het Rode Kruis veel beleggingen?

Op landelijk niveau (het Verenigingskantoor) wordt op dit moment niet belegd, ook niet per jaareinde 2009. Van de 361 afdelingen en districten belegde circa 10% op 31-12-2009 in aandelen en/of obligaties, ter waarde van € 2.183.000,- in aandelen en € 4.322.000,- in obligaties. Dit betreft overigens een conservatieve vorm van beleggingen, aangezien het Rode Kruis zelfs over 2008, het jaar van de kredietcrisis, een positief rendement heeft behaald.  

3. Heeft het Rode Kruis een beleggingsbeleid?

Ja, dit is in december 2006 door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In dit beleid zijn afspraken gemaakt over de inhoud van portefeuilles en het risico dat gelopen mag worden. Afdelingen worden geacht dit beleid na te leven. 

4. Zijn er afdelingen die niet voldoen aan dit beleggingsbeleid?

In 2009 waren er twee afdelingen die volgens de accountant niet voldeden aan het Rode Kruis beleggingsbeleid. De accountant heeft aangegeven dat de afwijkingen van het beleggingsbeleid van de twee afdelingen  betrekking hebben op het risicoprofiel van deze portefeuilles en dus niet op de inhoudelijke fondsen waarin is belegd. 

5. Wat zou het Rode Kruis kunnen verbeteren op het gebied van haar beleggingsbeleid?

Het beleggingsbeleid dateert uit 2006, wellicht is het verstandig dit na 5 jaar weer eens tegen het licht te houden.