Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2010 Tweede SHO-rapportage ‘Help slachtoffers aardbeving Haïti’ verschenen
24 september 2010 |

Tweede SHO-rapportage ‘Help slachtoffers aardbeving Haïti’ verschenen

Zes maanden na de aardbeving op Haïti constateren de deelnemers van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) dat de noodhulpfase nu goed verloopt. Zo is een uitbraak van epidemieën voorkomen door de aanleg van water- en sanitaire voorzieningen en door goede (preventieve) medische zorg. Honderdduizenden mensen zijn voorzien van noodonderdak.

 
Vandaag verscheen de tweede voortgangsrapportage van de Samenwerkende Hulporganisaties in het kader van de actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haïti’. De rapportage beschrijft per SHO-deelnemer hoe zij gedurende de periode 13 januari – 30 juni het geld hebben besteed. Gedurende die periode is van het totaal ingezamelde bedrag ruim 111 miljoen euro een totaalbedrag van 23 miljoen euro uitgegeven, waarvan 22.035.324 euro aan noodhulpactiviteiten en 1.095.509 euro aan wederopbouwactiviteiten. Het overgrote deel daarvan is besteed aan onderdak (12.319.227 euro), gevolgd door water- en sanitaire voorzieningen (2.456.426 euro) en voedselzekerheid (2.439.403 euro).
 
SHO – voorzitter Farah Karimi:”De leefsituatie op Haïti is zorgelijk. Meer dan een miljoen mensen wonen noodgedwongen – vanwege het puin en het gebrek aan bouwruimte – nog steeds in honderden tentenkampen verspreid over Port-au-Prince. Het is schrijnend om te zien dat mensen bij zware regenval en hevige windstoten niet meer dan een tent boven hun hoofd hebben als onderdak. En soms letterlijk wegstromen. Hoewel ze in de meeste tentenkampen de beschikking hebben over basale voorzieningen als schoon drinkwater en toiletten, zouden wij het liefst zien dat die mensen terug kunnen naar de wel bewoonbare huizen (118.000) of zo snel mogelijk naar semipermanent onderdak. Waar het mogelijk is, worden deze huizen in snel tempo gebouwd. Vooral in de gebieden buiten Port-au-Prince als Leogane. In de hoofdstad is dat nu niet mogelijk. Daarvoor ligt er nog teveel puin. Van de geschatte 20 miljoen kubieke meter puin in de getroffen gebieden is nog maar een heel klein percentage geruimd. In dit tempo duurt het zes jaar voordat het is geruimd. En zolang de overheid geen beschikbare gronden aanwijst, kan er niet worden gebouwd. Dit werkt vertragend op de wederopbouw. De lokale overheid heeft gelukkig letterlijk meer ruimte om nieuwe huizen neer te zetten.”
 
Gezien de huidige situatie hebben de SHO-deelnemers besloten om de noodhulpfase, hoewel de acute fase voorbij is, te verlengen tot 2011. Tegelijkertijd is de afgelopen periode ook gestart met wederopbouwactiviteiten als geld-voor-werk programma’s (zoals puin ruimen, gemeenschapskantines opstarten en afwateringskanalen afgraven) waarmee mensen zich weer van een klein inkomen konden voorzien, de aanleg van structurele watervoorzieningen, de bouw van semipermanente huizen en nieuwe aardbevingsbestendige scholen.
 
Duidelijk is dat de wederopbouw van Haiti nog jaren gaat duren. De derde rapportage volgt eind april 2011, daarin staat een overzicht van de bestedingen over het eerste jaar na de ramp.
De vorderingen van de hulpverlening op Haïti kunt u volgen op www.haitinu.nl Hier kunt u ook de tweede voortgangsrapportage downloaden.
                                                   
Deelnemers van de SHO aan de Haïti-actie zijn: Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, UNICEF Nederland, World Vision, Dorcas, Plan Nederland, Care Nederland, Habitat for Humanity, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Leger des Heils.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Julia Dotulong, persvoorlichter SHO: 06 23 415 339. Algemeen nummer pers Oxfam Novib: 070  - 3421 727.