Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Alphen aan den Rijn Actueel Nieuws Workshop risico’s in en om het huis: Brand, brandwonden en CO-vergiftiging
6 mei 2014 |

Workshop risico’s in en om het huis: Brand, brandwonden en CO-vergiftiging

​​Op 6 mei 2014 werd de tweede workshop Risico’s in en om het huis gegeven, met als thema brand, brandwonden en koolmonoxide vergiftiging. De workshop vond plaats in het Rode Kruis gebouw.

Er waren 25 deelnemers aan de workshop waarvan het merendeel ook de eerste workshop had gevolgd. Anders dan bij de eerste workshop was er dit keer een gastspreker van de Brandweer Hollands Midden. Hij presenteerde enthousiast een uitgebreide Power Point presentatie, die veel herkenbare situaties toonde en ook adviezen verschafte om thuis preventieve maatregelen te treffen, zoals:
-  Risico bewust worden
-  Preventie maatregelen treffen zoals rook/warmte- en CO melders
-  Apparatuur niet op stand by zetten maar uitschakelenbrandinpan.png

Het was wel duidelijk dat het onderwerp brand ook angst oproept. Er werd actief gediscussieerd en er was een goede interactie tussen de deelnemers en de spreker. Na afloop kregen de deelnemers documentatie over het onderwerp mee om thuis in de map, die bij de eerste workshop was uitgedeeld, te bewaren.

Tijdens de voorbereiding en gedurende de workshop hebben de vrijwilligers weer veel werk verricht. Mede door hun inzet was het een geslaagde ochtend.