Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Amsterdam Dit doen we Hulp bij rampen SIGMA

SIGMA

Wat doen de vrijwilligers

Er worden teams geformeerd vanuit de SIGMA, de Snel Inzetbare Groepen ter Medische Assistentie. Deze teams, bestaande uit 8 personen, nemen niet direct medisch werk over, maar hebben een ondersteunend karakter. Ze doen voorbereidend werk, assisteren de ambulanceverpleegkundige bij de behandeling, helpen met het transport van gewonden en blijven bij een patiƫnt als die even op vervoer moet wachten.
 
Het SIGMA-team:
  • Assisteert bij de hulp aan slachtoffers waarvan een behandeling binnen  zes uur noodzakelijk is.
  • Assisteert bij de bewaking van gestabiliseerde slachtoffer
  • Assisteert bij de eerste hulpverlening aan slachtoffers die geen (directe)
  • medische behandeling behoeven
Een aantal voorbeelden van waar de SIGMA is ingezet: Bij de brand in Volendam, de brand in Amsterdam Noord en het trein ongeval op het Centraal Station. Daarnaast hebben we verschillende demonstraties gegeven. 
 
Opleiding
De HOC opleiding, Hulp bij Ongevallen en Calamiteiten, is gemaakt voor de vrijwillige hulpverleners, die naadloos aansluit op de werkwijze van de professionele diensten. Om deze diensten adequaat te kunnen assisteren is het van belang dat vrijwilligers met protocollen werken, dezelfde materialen kunnen toepassen en dezelfde werkwijze hanteren.
De opleiding bestaat uit 8 modules. De modules omvatten basiskennis en vaardigheden. Gedurende een jaar worden er 21 lessen van 2 uur gegeven, met daarnaast tijd voor zelfstudie.
 
Toelatingscriteria
Er zijn een aantal criteria voor de toelating tot de opleiding: een geldig EHBO diploma met de aantekeningen verbandleer en reanimatie, medisch goedgekeurd zonder beperkingen.
Er wordt ook gekeken naar zaken zoals: toestemming werkgever, afstand woonplaats werkplaats tot het verzamelpunt en inzetbaarheid. 
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de Noodhulp kunt u contact opnemen met het Rode Kruis Amsterdam 020 622 62 11 of per e-mail noodhulp@redcross.nl.