Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Barendrecht-Ridderkerk Actueel Nieuws Kernwapenconferentie 16 tot 18 juni 2014
23 juli 2014 |

Kernwapenconferentie 16 tot 18 juni 2014

​In 2011 heeft de Council of Delegates een resolutie aangenomen die landen oproept om te garanderen dat kernwapens niet meer gebruikt zullen worden en te komen tot een juridisch bindend verdrag. In 2013 is dit opgevolgd met een tweede resolutie en een daarbij horend actieplan. In dit plan wordt uiteen gezet hoe en op welke manier nationale verenigingen invulling kunnen geven aan hun verplichtingen uit de resoluties.
groep.jpg
Conferentie om actieplan handen en voeten te geven
Het NRK heeft samen met ICRC en het Noorse Rode Kruis het initiatief genomen om een conferentie te organiseren voor de nationale verenigingen die zich bevinden in de landen onder de ‘kernwapen paraplu’. Het doel van deze conferentie was om samen met deze nationale verenigingen invulling te geven aan het actieplan en om te bekijken op welke manier we elkaar – en andere nationale verenigingen- nog meer kunnen versterken.

Aanwezigen
Naast ICRC en IFRC waren nationale verenigingen aanwezig uit: Amerika, Australië, België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Ierland, Japan, Noorwegen, Rusland, Spanje en Turkije.
kernwapen2.jpg
Het Rode Kruis als paraplu
Onze directeur, Gijs de Vries, opende de conferentie namens het Nederlandse Rode Kruis met een prikkelende presentatie over ‘out of the Box’ ideeën, zoals het organiseren van een skype masterclass met de Dalai Lama, een ‘ban de bom’ sticker op computerspelletjes en een celebrity koppelen aan dit onderwerp. Hij gaf hierbij aan dat het Rode Kruis de ‘paraplu’ is waaronder kwetsbaren mensen kunnen schuilen. Deze paraplu zou de mensheid moeten beschermen tegen de desastreuse gevolgen van kernwapens. Namens het ICRC opende Christine Beerli (de Vicepresident van het ICRC) de conferentie. In haar speech riep ze alle nationale verenigingen op om zich te blijven inzetten voor een kernwapen vrije wereld.

Ideeën
Tijdens de conferentie zijn de deelnemers bijgepraat door zeer gerenommeerde internationale sprekers. Daarnaast is er in diverse werkgroepen besproken hoe en op welke manier  het actieplan geïmplementeerd kan worden.  Enkele suggesties zijn: een internationale dag ‘bombarderen’ tot kernwapendag, ICRC en IFRC gezamenlijk een brief laten versturen aan alle nationale verenigingen met een oproep om actief het actieplan op te volgen, een twitter thundercloud en een celebrity koppelen aan dit onderwerp.