Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling De Bilt Wat kunt u doen Giften en donateur worden

Giften en donateur worden

Giften
Wanneer u een gift wilt overmaken aan het landelijke Rode Kruis, kunt u dit doen door dit geld te storten op gironummer NL33INGB0000000881 t.n.v. Het Rode Kruis. Uw gift zal dan gebruikt worden voor het werk van het internationale Rode Kruis. Hulp in oorlogsgebieden, natuurrampen, etc.

Wilt u specifiek geld overmaken voor het werk van het Rode Kruis afdeling De Bilt, dan kunt u een gift overmaken naar rekeningnr. NL25RABO0152721061 t.n.v Afd De Bilt van het Rode Kruis . Uw geld zal dan besteed worden aan het werk van het Rode Kruis in de gehele gemeente De Bilt.

Donateur worden.
Wilt u regelmatig geld overmaken naar het Rode Kruis, dan kunt U donateur worden van het landelijk Rode Kruis. Wanneer U hier klikt kunt een formulier daartoe invullen.
Het geld wat via donateurs ontvangen wordt, wordt voor een deel op evenredige wijze verdeeld onder de afdelingen.
U kunt niet specifiek donateur worden van de afdeling De Bilt van het Rode Kruis.

Donateurschap opzeggen.
Het donateurschap opzeggen, kan alleen telefonisch.
Bel hiertoe onder kantooruren naar 070 - 4455678. ​