Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Den Haag Actueel Vacatures Begeleider Eerst Hulp bij Administratie

Begeleider Eerst Hulp bij Administratie

​​​​Dit is een Vrijwilligersfunctie. ​

Als vrijwilliger EHBA ondersteun je tijdelijk de mensen thuis bij het ordenen van hun eigen administratie.  Gezamenlijk wordt er gekeken hoe de hulpvrager uiteindelijk weer zelf zijn/haar eigen administratie kan  oppakken, weet bij welke instanties hij/zij moet zijn op financieel gebied en hoe een evt. vervolgtraject opgepakt kan gaan worden.

Artikel delen?

Datum Provincie Plaats
5 januari 2017 Zuid-Holland Den Haag

Omschrijving taken

 • De hulpvrager thuis helpen bij het ordenen van de thuis administratie, het aanvragen/ invullen van formulieren en/of budgettering. Zo nodig, meegaan naar een instantie.
 • Knelpunten signaleren bij de hulpvrager, in overleg kijken naar een oplossing en rapporteren aan de coördinator
 • Contact/ vertrouwensrelatie met hulpvrager kunnen opbouwen, onderhouden en afbouwen binnen een periode van maximaal 1 jaar, waarbij de zelfredzaamheid gestimuleerd wordt
 • In overleg kunnen doorverwijzen naar de juiste instantie, indien nodig
 • Evalueren met hulpvrager en met coördinator over voortgang
 • Zorgdragen voor -het op een zorgvuldige wijze - omgaan met vertrouwelijke gegevens en privacy van de hulpvrager.

Profielschets 

De vrijwilliger kan:

 • Observeren, signaleren en rapporteren
 • Ondersteuning op maat bieden, waarin de zelfredzaamheid voorop staat
 • planmatig werken
 • ordenend en gestructureerd werken
 • informatie helder overbrengen op anderen
 • contacten leggen en onderhouden
 • Een vertrouwensrelatie opbouwen, onderhouden en afbouwen. Moet dus kennis hebben van bepaalde gespreksvaardigheden
 • Met cijfers omgaan en inzicht hebben in financiën en financiële regeling
 • Met verschillende culturen, leeftijdsgroepen en gezinssituaties omgaan

 

Verder moet de vrijwilliger over empathie beschikken en assertief kunnen zijn in sommige situaties.

Om misverstanden te voorkomen en i.v.m. de vertrouwensrelatie die je als vrijwilliger opbouwt met de hulpvrager, wordt er om een VOG gevraagd.

Om duidelijk en helder iets uit kunnen leggen aan de hulpvrager, moet de Nederlandse taal van de vrijwilliger voldoende zijn.

 

Werktijden/ dagen: Per hulpvrager gemiddeld 3-6 uur per maand, kan in avonduren en/of weekend

Bijeenkomsten/training: totaal gemiddeld 2 uur per 2 maanden 

Wat bieden wij 

 • Een basis en vervolgtraining alvorens er een match plaats vindt
 • Begeleiding en ondersteuning
 • 2 x per jaar een  themabijeenkomst
 • Tijdens het werk bent u verzekerd
 • Recht op onkostenvergoeding
 • Waardering van de hulpvragers die u helpt

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Suzanne Vergeer, Projectleider EHBA, op het nummer 06-31786836 of per mail via svergeer@redcross.nl

Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar bluthra@redcross.nl . Wij vragen u een CV en motivatie te sturen.