Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Den Haag Dit doen we Noodhulp Opvang en verzorging

Opvang en verzorging

Soms moeten mensen tijdelijk hun huis uit. Bij grote branden in de buurt, bij bomruimingen of bij echte rampen. Die mensen moeten ergens naartoe. De meesten gaan naar familie en vrienden, maar sommigen kunnen dat niet direct regelen en komen in een opvangcentrum dat de gemeente inricht in een sporthal, buurthuis of ander gebouw.  
   
De gemeente Den Haag kan in die gevallen een beroep doen op het Haagse Rode Kruis. Haagse Rode Kruisvrijwilligers kunnen de professionele hulpverlening ondersteunen en verschillende diensten verrichten: een luisterend oor zijn voor geschrokken mensen, helpen bij de registratie of zelfs een spelactiviteit met de aanwezige kinderen organiseren. De gemeente zorgt voor de inrichting van een opvangcentrum. Bovendien kan het (Haagse) Rode Kruis aanvullende en ondersteunende taken verrichten voor de logistieke dienstverlening, zoals het leveren van dekens en stretchers. Alles om te zorgen dat mensen, die door een ernstige gebeurtenis zijn getroffen, zo goed mogelijk worden opgevangen en zodanig worden verzorgd, dat zij zo min mogelijk te lijden hebben van de ontwrichting van het maatschappelijk leven. 
Als Rode Kruis vrijwillig(st)er van de regio Den Haag bent u geoefend om als team bekwaam op te treden op de volgende gebieden: 
  
 + verlenen van geestelijke- en lichamelijke eerste hulp
 + omgaan met hulpmiddelen zoals infusen
 + registreren van personen
 + zorgen voor eten en drinken
 + zorgen voor slaapplaatsen