Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Den Haag Dit doen we Noodhulp SIGMA

SIGMA

sigma.JPG

Het Haagse Rode Kruis stuurt bij rampen en grote ongevallen in de regio Haaglanden, hooggekwalificeerde, professionele hulpverleners naar de plek van de ramp of het ongeval. Dit gebeurt in samenwerking met de drie omliggende districten. Deze hulpverleners vormen vrijwillig de Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie (SIGMA). De SIGMA bestaat uit 8 personen, onder wie een teamleider. Deze groep van 8 personen wordt geformeerd uit de Geneeskundige Eenheid (een 'personeelspool' van 40 vrijwilligers), bij voorkeur van het Rode Kruis uit de hulpverleningsregio. 

De hoofdtaak van de SIGMA is het assisteren van de aanwezige traumateams en ambulanceteams die op de plaats van het ongeval zijn ingezet, onder leiding van de leidinggevende van de Geneeskundige (GNK)-combinatie. De assistentie die SIGMA levert, bestaat uit het leveren van personele ondersteuning en het zorgdragen voor materiële ondersteuning van de professionele hulpverleners bij de verzorging, bewaking en het vervoer van slachtoffers.  

De SIGMA dient binnen maximaal 30 minuten na alarmering door de MKA (Meldkamer Ambulancezorg op het verzamelpunt aanwezig te zijn, om vervolgens binnen eveneens maximaal 30 minuten op de plaats van het incident inzetbaar te zijn. Binnen de regio Haaglanden zijn er drie opstapplaatsen voor de SIGMA: het gebouw van het Haagse Rode Kruis, de ambulancepost Forepark (Leidschendam) en de Brandweerkazerne in Naaldwijk. 

NB: Vanaf 1 januari 2016 zal er overgegaan worden op een nieuw systeem en komt de huidige opzet van de SIGMA te vervallen. Zodra hier meer duidelijkheid over is volgt hier meer informatie over.