Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Doetinchem Dit doen we Sociale Hulp

Sociale hulp

Welfarewerk
Met het organiseren van sociale hulpactiviteiten wil het Rode Kruis sociaal isolement doorbreken, eenzaamheid verminderen en de zelfredzaamheid vergroten.
Om hier gestalte aan te geven worden er wekelijks door vrijwilligers activiteiten geïnitieerd op de volgende lokaties:

  • Verenigingsgebouw van het Rode Kruis, Bachlaan (woensdag vm).
  • Woonzorgcomplex Dichtershof, Hof van Cambridge (vrijdag vm).
  • Woonzorgcomplex 't Ganderije in Gaanderen (donderdag nm).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.G. de Boer,
tel. 0314-333242.

Sociaal medisch vervoer
Onze afdeling is in het bezit van een bus die tevens geschikt is voor rolstoelvervoer.
Wanneer de gebruikelijke vervoersmogelijkheden ontbreken springt het Rode Kruis afdeling Doetinchem in.
Voor het besturen van de rolstoelbus zijn geïnstrueerde vrijwilligers beschikbaar. De rolstoelbus kan worden ingezet bij:
* vervoer van en naar vakantiehuizen en de J. Henry Dunant boot.
* uitstapjes als daarvoor rolstoelvervoer noodzakelijk is.
* vervoer van bewoners van zorginstellingen naar bijvoorbeeld het zwembad of familiebezoek.

Indien u gebruik wenst te maken van de rolstoelbus kunt u contact opnemen met de coördinator voor de inzet van de rolstoelbus, de heer G. Meffert,
tel. 06-26264933, e-mail g.mefferteoschoon@chello.nl

Bijzondere V​akanties
Het Nederlandse Rode Kruis organiseert al meer dan 50 jaar deze bijzondere vakanties voor mensen met medische of sociale beperkingen, die niet meer
zelfstandig op vakantie kunnen.
 
 
Vrijwilligers en medewerkers van de vakantieoorden leveren optimale zorg, zodat onze gasten volop kunnen genieten, samen met familie of mantelzorgers.
Onze afdeling krijgt per jaar een aantal plaatsen toegewezen op de J. Henry Dunant of in een van de vakantiehotels.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor zo'n bijzondere vakantie, of wilt u iemand opgeven, neem dan contact op met onze coördinator,
mevr. M. Welling, tel. 0314-354554.