Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Eindhoven Dit doen we Zelfredzaamheid Wijkgericht werken

Wijkgericht werken

​Wij ondersteunen mensen die in fysieke of in sociale nood verkeren; mensen die kwetsbaar zijn en vaak minder zelfredzaam. Meestal gaat het om ouderen, chronisch zieken of mensen met een handicap of taalachterstand, die door deze beperking niet mee kunnen doen. Of mensen die eenzaam zijn en daardoor minder goed in staat zijn zich in moeilijke situaties te redden. Deze mensen willen we graag ondersteunen met het nadrukkelijke doel dat deze mensen na een tijdje weer zelfstandig vooruit kunnen. Dat noemen we het bevorderen van zelfredzaamheid.

Artikel delen?

We kunnen mensen bijvoorbeeld hulp bieden met het maken van contacten in de buurt, het beter leren van de Nederlandse taal, het ondersteunen van de eventuele mantelzorger. Ook belangrijk is dat mensen de risico’s in en om het huis kennen, zeker nu ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. We helpen door deze risico’s in kaart te brengen en mensen te leren hoe ze ermee om moeten gaan.

Verder verzorgen we ook lessen in EHBO, zodat mensen in de buurt snel hulp kunnenbieden bij een ongeluk, bijvoorbeeld als de buurman een flinke snijwond heeft opgelopen of iemand lelijk gevallen is op straat. Het Rode Kruis werkt hierbij samen met andere organisaties, zoals WIJeindhoven en Zuidzorg die actief zijn in de wijk. Als wij iemand niet direct kunnen helpen, dan schakelen we die andere organisaties in die mensen verder kunnen helpen aan een oplossing. Zo draagt het Rode Kruis een steentje bij aan een sociale buurt.

Mensen kunnen op allerlei manieren hulp vragen. Ze kunnen:

  • De wijkcoördinator of netwerkcoach buurt vragen (rechtstreeks of via het kantoor van Rode Kruis Eindhoven ) Via huisarts of andere (hulp)organisaties in de wijk in contact komen
  • Eerste stap is dat we in gesprek gaan met degene die hulp vraagt. We bespreken samen de situatie en bekijken met welke ondersteuning die persoon het beste is geholpen.
  • De hulp is altijd tijdelijk en we willen vooral bereiken dat mensen, met wat we hen leren of laten zien, daarna zelfstandig verder te kunnen.

Voor meer informatie, neem contact op met het Rode Kruis Eindhoven
Willem van Konijnenburglaan 6
5613 DW Eindhoven
Telefoon: 040-2443311