Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Groningen Dit doen we Hulp bij rampen

Hulp bij rampen

Naast de reguliere hulp bij evenementen is het Rode Kruis is bij een ramp of evacuatie snel aanwezig met het SIGMA team en werkt samen met de hulpdiensten in uw gemeente. We verrichten coördinerende taken bij de geneeskundige hulp en helpen in samenwerking met de gemeente contacten tussen familieleden te herstellen en zorgen voor Opvang en Verzorging van mensen bij bijvoorbeeld evacuaties. Verder zorgt de Verbindingsdienst in de regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) als ondersteunende dienst op het gebied van radiocommunicatie, telefonie en noodstroomvoorzieningen voor diverse mobilofoon- en portofoonverbindingen over kleine en grotere afstanden, de uitgifte van apparatuur en het geven van uitleg hierover aan de gebruikers. De verbindingsdienst wordt zowel ingezet bij evenementen waarbij het Rode Kruis eerste hulp verleent, alsmede bij rampen en calamiteiten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de andere partners in de hulpverleningsketen. Bij het toto stand brengen van verbindingen wordt gebruik gemaakt van zogenoemde relaisstations. Vanuit een centraal punt worden de verbindingen gecoördineerd; vaak is dit vanuit een speciale Verbinding Commandowagen. Voor meer informatie over de Rode Kruis Verbindingsdienst Regionaal Service Centrum Noord kunt u hun eigen website bezoeken: www.vbdnoord.nl of een email sturen naar: Groningen@vbdnoord.nl 

Nieuwsgierig geworden wat u zelf voor het Rode Kruis kunt betekenen?

Kijk dan ook eens www.rodekruis.nl voor nadere informatie over onder andere;

Evenementenhulp 

Geneeskundige hulp

Noodhulp (bijv. opvang en verzorging) 

Bevolkingszorg (bijv. verwanteninformatie)

​ ​