Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Haarlem Dit doen we Eerste hulp Opleidingen

Opleidingen

Ze vallen bijna niet op, maar heb je ze nodig, dan herken je ze direct: de vrijwilligers van de EHBO van het Rode Kruis Haarlem. Ze helpen mensen die een wond hebben opgelopen, flauw zijn gevallen of om andere redenen eerste hulp nodig hebben. Ze zijn erop getraind te bepalen of er meteen een arts of ziekenwagen moet komen en intussen verrichten ze snel en vakkundig de eerst noodzakelijke handelingen. Een geruststellend idee.
 

Cursus kernvaardigheden EHBO

Bent u lekker aan het fietsen of op huisbezoek, bent u op de recreatiemiddag aan het sjoelen of mee naar de Imminkhoeve; plotseling wordt één van de gasten onwel. Wat moet je doen in zo'n geval. 
Voor deze situaties biedt het Rode Kruis Haarlem de cursus kernvaardigheden EHBO aan voor onze ingeschreven vrijwilligers.
Tijdens deze cursus leert u hoe te reageren of te handelen. De cursus neemt 2 dagdelen van ca. 4 uur in beslag en zal hoogstwaarschijnlijk op  een donderdag- en vrijdagochtend gegeven kunnen worden in het Districtsgebouw in Haarlem.
Heeft u belangstelling voor deze cursus dan kunt u zich aanmelden per e-mail info@rodekruishaarlem.nl of per telefoon (023) 5411612 (ma-di-do van 9.00-15.00 uur). 
 

Basisopleiding EHBO

Het Rode Kruis Haarlem en Omstreken verzorgt een basisopleiding EHBO, die bestaat uit zestien lessen, waaronder reanimatie en een aantal lessen verbandleer. Daarna kunnen de vrijwilligers vervolgopleidingen doen, waarin onderwerpen als elementaire verpleegkunde, ziekteleer, omgang met mensen in een rolstoel en rampenbestrijding worden doorgevorst. Tevens verzorgen wij de opleiding AED bediener (defibrillator). De kennis en vaardigheden die zo worden opgedaan maken dat de vrijwilligers breed inzetbaar zijn.
Aspirant vrijwilligers betalen een borgsom van € 125,00 voor het volgen van de opleiding. Indien u na het behalen van het diploma jaarlijks de verplichte herhalingslessen EHBO heeft gevolgd (minimaal 6) en jaarlijks 6 hulpverleningen heeft verricht, krijgt u de borgsom terug. Uiteraard hopen wij dat u langer dan 2 jaar vrijwilliger bij ons blijft. Iedere vrijwilliger verplicht zich jaarlijks zes EHBO herhalingslessen te volgen, evenals zes hulpverleningen te verrichten om in aanmerking te komen voor de tweejaarlijkse verlenging van het EHBO diploma.
 

Van Bloemencorso tot rampenbestrijding

De hulp van EHBO'ers wordt ingeroepen bij allerlei evenementen, op sociaal en sportief gebied, zoals ondermeer bij de gehandicapte kermis, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Stichting Haarlemmers Helpen Haarlemmers, bij de Bloemencorso, een dagtocht en de kerstviering van het Leger des Heils, een voetbaltoernooi, de Haarlemse Honkbal- en Basketbalweek en  Bevrijdingspop.
Wettelijk is vastgelegd dat het Rode Kruis de Opvang- en Verzorgingstaken (OV-taken) uitvoert. Een voorbeeld hiervan is de hulp die is verleend tijdens de hoogwatercrisis in 1993 en 1995. De vrijwilligers van het Rode Kruis vangen dan slachtoffers op die geen letsel hebben, maar die wel andere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat dan om het voorzien in noodzakelijke levensbehoeften als voedsel, onderdak, kleding en sanitair.
Maar ook bij een ramp of bij ernstige calamiteiten staan de EHBO'ers paraat. Via het Verenigingskantoor in Den Haag wordt een alarmfase doorgegeven en men blijft 'stand by' totdat men opgeroepen wordt of totdat de crisis voorbij is.  De vrijwilligers worden hiervoor speciaal getraind.
Heeft u belangstelling voor deze cursus dan kunt u zich aanmelden per e-mail info@rodekruishaarlem.nl of per telefoon (023) 5411612 (ma-di-do van 9.00-15.00 uur).