Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Hoeksche Waard Dit doen we Hulp bij rampen

Hulp bij rampen

Rampenhulpverlening

Welke Middelen worden ingezet door het Rode Kruis bij rampen en ongevallen

hulp bij rampen.jpg

Over de hele wereld. Maar ook in Nederland. En ook wanneer U in zo’n situatie verzeild raakt.

 Wanneer er een ramp of groot ongeval plaatsvindt is het bijna vanzelfsprekend, dat het Rode Kruis paraat is om de eerste hulp te verlenen.
Bij een internationale ramp is direct een noodhulpeenheid beschikbaar en staan de meest noodzakelijke goederen al klaar om als eerste de bevolking bij te staan, om slachtoffers te helpen, daklozen een tijdelijk onderdak te verschaffen en door voedselverstrekking een mogelijkheid te geven om te kunnen overleven.
Maar ook in Nederland waarborgt het Nederlandse Rode Kruis die hulp en is dan plotseling volop in het nieuws. Een paar verschillende gebeurtenissen maken dat duidelijk , zoals: bij overstromingen ; bij vliegtuigcrashes, bij branden zoals in Enschede, Volendam en zelfs zeer recentelijk nog in Moerdijk.
De gemeente roept de hulp van het Rode Kruis in en dan gaat de operatie als een geoliede machine van start.

Hulpteams

Voor de medische assistentie verschijnt een SIGMA-team, beter bekend van de gele ambulance, die in coördinatie met gemeente, politie en brandweer een noodhulppost inricht voor de eerste opvang en medische behandeling van slachtoffers en gewonden.
Een hulpteam voor Opvang en Verzorging (O & V) zorgt voor de niet medische opvang en begeleiding van betrokkenen en zorgt, dat getroffenen worden getroost en door intens medeleven op hun gemak worden gesteld. Bij evacuatie of gedwongen ontruiming draagt dit team de zorg voor opvang in een tijdelijk onderkomen.
Een speciaal opgeleid team voor VWI (Verwanten Informatie) stelt de identiteit van getroffenen vast; zorgt voor registratie en zorgt er volgens een vast programma voor via de gemeente, dat verwanten en familieleden van getroffenen opspoort en van de gebeurtenis op de hoogte stelt.
Hulpverleners, die met succes een Eerste hulpopleiding hebben voltooid kunnen worden ingezet als hulppost bij evenementen. Maar ook stelt het Nederlandse Rode Kruis zich ten doel zoveel mogelijk burgers vertrouwd te maken met de basisvaardigheden, die in de kostbare eerste minuten na een voorval of gebeurtenis mensenlevens kunnen redden.

Kortom een groot scala van mogelijkheden, die een vrijwilliger de mogelijkheid bieden zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het lot van zijn medemens. Er is plaats bij het Rode kruis in de Hoeksche Waard om de uitdaging op te pakken om U te bekwamen in deze prachtige taak van hulpverlening. Het spreekt vanzelf, dat het Rode Kruis U alle mogelijkheden biedt om door deelname aan cursussen de noodzakelijke kennis en vaardigheden te verkrijgen en die kennis d.m.v. herhalingscursussen te onderhouden. Regelmatig wordt in oefeningen getest of het geleerde ook in de praktijk met succes kan worden toegepast.
Wanneer U belangstelling heeft, aarzel dan niet maar geef U op voor een van de cursussen, die regelmatig in voor- en najaar worden georganiseerd.
Het afdelings​kantoor in Oud-Beijerland is bereikbaar onder telefoonnummer 0186 623577; ook kunt U zich aanmelden per E-mail via nrkhoekschewaard@gmail.com