Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Hoeksche Waard Dit doen we Hulp bij rampen Verwanten Informatie

Verwanten Informatie Verwanteninformatie van het Nederlandse Rode Kruis is een complete dienst, die door de uniforme werkwijze inzetbaar is in het gehele land. Met behulp van een speciaal ontwikkeld systeem, I-RIS (Internet Registratie en Informatie Systeem) en ruim 600 opgeleide vrijwilligers koppelen we gegevens aan elkaar. De vrijwilligers kunnen de registratie op de opvanglocatie ter hand nemen en de invoer in I-RIS verzorgen. Zij kunnen een speciaal voor de calamiteit ingericht telefoonteam bemensen om zoekvragen te registeren en na akkoord van de gemeente verwanten terug te bellen. Om deze complete dienst op te zetten en geoefend te houden, sluiten gemeenten en of veiligheidsregio’s die deze assistentie willen, een overeenkomst met het Rode Kruis.

Registratie
De dienst verwanteninformatie ondersteunt gemeenten bij de registratie van de betrokkenen bij een calamiteit:
•Het helpen van betrokkenen bij een calamiteit met het invullen van registratieformulieren
•De controle van registratieformulieren
•Invoeren van registraties, verzoeken, berichten en locatiewijzigingen in het I-RIS programma (Internet Registratie en Informatie Systeem)

Zoeken naar verwanten
Verwanteninformatie kan ook ondersteuning bieden door mensen te woord te staan die op zoek zijn naar een persoon die mogelijk betrokken was bij een calamiteit. In het I-RIS programma worden alle verzoeken en gegevens verzameld. De gegevens van geregistreerde mensen en de gegevens van de bellers worden gekoppeld. Zo kan het Rode Kruis vaak snel een antwoord geven op de vragen van familieleden.

Telefoonteam
Het telefoonteam van Verwanteninformatie van het Rode Kruis registreert gegevens van gezochte mensen die door bellers worden doorgegeven. En de gegevens van de getroffenen en hun verblijfplaats. De uitvoering is mogelijk op locatie bij de gemeente. Tevens zijn er afspraken met een aantal callcentra in Nederland. Hier kunnen ten tijde van een calamiteit direct VWI vrijwilligers terecht om mensen te woord te staan.