Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Horst a/d Maas - Venray Dit doen we Noodhulp

Noodhulp

De ambitie van het Rode Kruis is om dé humanitaire noodhulporganisatie in Nederland te zijn. In Nederland heeft het Rode Kruis twee kerntaken in de noodhulpverlening waarmee we de professionele hulpverleningsdiensten ondersteunen. Ten eerste door het leveren van medische assistentie op de plaats incident door de Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie (SIGMA). 

Ten tweede ondersteunen we gemeenten bij het proces Bevolkingszorg. Zo ondersteunen we mensen in een hotel of sporthal bij b.v. evacuaties, we begeleiden mensen bij verplaatsingen in b.v. bussen en we registreren de hulpvragen van getroffenen. Ook helpen we contacten tussen familieleden te herstellen door het inzetten van www.ikbenveilig.nl en we kunnen ook deel uitmaken van een gemeentelijk callcenter. Naast deze twee kerntaken, waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen, faciliteert en ondersteunt het Rode Kruis burgerhulpverlening.

De noodhulporganisatie van het NRK is onderverdeeld in 25 districten die gelijk lopen met de externe veiligheidsregio's. Elk district heeft een bestuur, met daarin een portefeuillehouder noodhulp.

NRK_Sigma.jpg
Per district is er een Coördinator Noodhulp die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de noodhulptaken. De Coördinator Noodhulp zorgt dat het team met hoofden, teamleiders en vrijwillige hulpverleners opgeleid, getraind en geoefend zijn voor een inzet met Sigma of Bevolkingszorg.

SIGMA

Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn bij rampen en calamiteiten actief om de behandelcapaciteit van de medische professionele hulpverleners te vergroten.

Snel inzetbare vrijwilligers

Deze vrijwilligers vormen in teams van acht personen een SIGMA, een Snel Inzetbare Groep Ter Medische Assistentie. Zij zijn speciaal opgeleid en bieden geneeskundige assistentie aan het ambulancepersoneel. Ruim 1.200 SIGMA-vrijwilligers verspreid over heel Nederland staan dag en nacht paraat. Ze kunnen binnen een uur aan de slag.

Geneeskundige combinatie
Een SIGMA bestaat uit acht opgeleide, gecertificeerde vrijwilligers en maakt onderdeel uit van de Geneeskundige Combinatie (GNK-C). Een GNK-C is een samenwerkingsverband van twee ambulanceteams, een Mobiel Medisch Team, een SIGMA en een leidinggevende, een Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G). De GNK-C wordt ingezet wanneer reguliere medische hulpverlening niet toereikend is.

NB: Vanaf 1 januari 2016 zal er overgegaan worden op een nieuw systeem en komt de huidige opzet van de SIGMA te vervallen. Zodra hier meer duidelijkheid over is volgt hier meer informatie over.


Bev
olkingszorg

Het Rode Kruis ondersteunt gemeenten en Veiligheidsregio's bij haar Bevolkingszorg-taken. Convenanten kunnen afgesloten worden met een keuzevrijheid aan diverse modules; opvangen van mensen, distributie van primaire levensbehoeften, verplaatsen mensen/ evacuatie, registratie en informatie, deelname in gemeentelijk callcenter en het ​ondersteunen van de processen met verbindingsmiddelen.

Ik ben veilig

www.ikbenveilig.nl​ is er voor mensen die betrokken zijn geraakt bij een ramp of noodsituatie en hun naasten willen laten weten dat ze in veiligheid zijn.

Chaos en ontreddering na de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn (2009) of de schietpartij in Alphen aan de Rijn (2011), maar ook de kettingbotsing op de A58 in Zeeland (2014) en het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen (2014). Stuk voor stuk incidenten waar Nederlanders bij betrokken waren. Op zulke momenten wil je familie en/of vrienden laten weten dat jij het goed maakt. Of wil je juist weten of familie of vrienden getroffen zijn.

Wie in een noodsituatie terechtkomt of bij een ramp betrokken raakt, kan zich registreren op www.ikbenveilig.nl en familie en vrienden laten weten dat hij of zij veilig is. Iedereen kan bij een ramp via Ikbenveilig.nl een bericht achterlaten. Handig, want het mobiele telefoonverkeer kan plat gaan tijdens noodsituaties, maar mobiel internet of wifi zijn wel altijd beschikbaar. Wie op deze manier iets van zich laat horen, voorkomt een hoop ongerustheid bij familie of vrienden. Klik hier voor een filmpje​.


​Ready2Help

Rampen komen altijd onverwacht. Waar, wanneer en hoe omvangrijk de ramp zal zijn, weet niemand. Maar als zich in Nederland een noodsituatie voordoet dan is ieders hulp van het allergrootste belang.

Met Ready2Help vormt het Rode Kruis een netwerk van hulpbereide mensen. Iedereen kan zich aanmelden voor Ready2Help om te helpen bij een ramp als dat nodig is. Bij een noodsituatie in Nederland krijgen de Ready2Help-deelnemers een oproep per sms om te komen helpen. Vervolgens kan elke deelnemer zich aan- of afmelden voor de betreffende noodhulpactie. Door een netwerk van mensen met verschillende kennis en vaardigheden is Ready2Help in staat zo snel mogelijk de best mogelijke ondersteuning te bieden aan de getroffenen.​ Klik hier voor een filmpje.​​