Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Kampen Dit doen we Hulp bij rampen Voorbereiding

Voorbereiding

Noodhulp is niet alleen slachtoffers helpen op het moment zelf. Om direct in actie te kunnen komen, moet je ook goed voorbereid zijn. Daarom staan we in elke fase paraat met verschillende activiteiten: 

Preventie

De verspreiding van Eerste Hulp-kennis is een zeer belangrijke manier om de gevolgen van ongelukken en rampen te beperken. Zelfredzaamheid is daarbij evenzo belangrijk. Burgers moeten zelf aan de slag en voorbereid zijn.

Preparatie

Belangrijke instrumenten bij de voorbereiding op rampen zijn opleidingen, trainingen en oefeningen. Zo ontstaat een groep vrijwilligers die paraat staat om ingezet te worden bij een ramp of calamiteit. Denk hierbij ook aan de voorbereiding op maatschappelijke crises, zoals hittegolven en een grieppandemie.

Repressie

Tijdens een noodsituatie wordt de hulp ingeroepen van Opvang en Verzorging (O&V), SIGMA-teams en Verwanteninformatie voor directe hulp aan slachtoffers. Ook moeten hulpgoederen snel op de goede plek terechtkomen, en de communicatie tussen vrijwilligers worden gecoördineerd.

Nazorg

Al tijdens de noodsituatie moeten wij zorgen dat de nazorg voor de betrokken vrijwilligers is geregeld.
​​