Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Kapelle Actueel Nieuws Afscheid Jacques Derksen
20 maart 2016 |

Afscheid Jacques Derksen

​Tien jaar geleden werd ik 's avonds opgebeld door de toenmalige voorzitter van het Rode Kruis Kapelle: of ik voorzitter wilde worden van de afdeling.​​

Ik had net het voorzitterschap van Stichting Gemeenschapscentra Kapelle (De ​Vroone en Dorpshuis Schore) neergelegd wegens privatisering en een van de bestuursleden was zo slim om Kees Bosman in te seinen dat ik vrij man was.

Na een goed gesprek besloot ik het te doen, na overleg met mijn tweelingbroer die al 55 jaar bij het Rode Kruis zit.

Ik kwam terecht in een bestuur dat er al geruime tijd zat, sommigen zelfs al meer dan 16 jaar! Ik heb toen gelijk duidelijk gemaakt dat ik nooit langer dan 10 jaar in een bestuur wil zitten.

Kort daarna zegden een aantal oudgedienden hun bestuurslidmaatschap op, waardoor ik met een nieuw en fris bestuur verder kon gaan. Naast het voorzitterschap heb ik ook de organisatie van de collecte op mij genomen.​

Na een paar jaar kregen we te horen dat we uit het oude sportgebouw op de Vroonlandseweg weg moesten en dat we een ruimte konden huren in De Basis.

Dat pakte voor ons heel goed uit: we hadden een eigen ruimte die op slot kon en waar we onze spullen konden opslaan.

Helaas heeft de gemeente besloten het gebouw te gaan verkopen en moeten we op zoek naar een nieuwe ruimte.

In die tijd hebben er nog een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden en ook in de manier van het lesgeven voor de herhalingslessen zijn wijzigingen aangebracht.

Binnen het district waren er ook een ontwikkelingen aan de gang en ik ben secretaris van het districtsbestuur geworden en lid van de ledenraad.

We zijn gefuseerd met de andere districten in Zeeland tot 1 district Zeeland.

Binnen het Rode Kruis hebben er veel wijzigingen plaatsgevonden en is men teruggegaan naar het doel om een hulporganisatie te worden en zijn de sociale aspecten opzijgeschoven.

De vakantiehotels werden afgestoten en dankzij een motie, die ik heb ingediend in de ledenraad, zijn ze nog wel behouden gebleven voor de Rode Kruis gasten. Hoelang we dat nog volhouden weet ik niet.

Van het bestuurslid noodhulp moest ik een ehbo-diploma volgen en zo kon het gebeuren dat ik menigmaal langs de lijn heb gestaan bij sportwedstrijden en andere evenementen.

Toen de Henry Dunant uitvoer met Zeeuwse gasten en Zeeuwse vrijwilligers heb ik mij aangemeld als bar/receptievrijwilliger en dat resulteerde weer in 10x vrijwilliger zijn bij de bijzondere vakanties.

Het afgelopen jaar ben ik actief betrokken geweest bij de crisisopvang in sporthallen in Zeeland en ben ik in 10 locaties ingezet.

De laatste jaren ben ik actief als docent jeugdehbo op De Linge en als examinator.

En nu is het tijd geworden om de stokjes over te dragen. Gelukkig heeft Adrian van Tilburg ingestemd met het voorzitterschap zodat continuïteit is gewaarborgd.

We zoeken nog een fondsenwerver/collecteorganisator, dus als iemand interesse heeft?​

Alles wat ik de afgelopen jaren heb gedaan had ik niet kunnen doen zonder de steun van Ine, mijn echtgenote, mijn medebestuursleden en tal van vrijwilligers in de afdeling. Hartelijk dank daarvoor!!!

Ik blijf nog actief als docent en examinator in de afdeling en als teamleider bevolkingszorg in het district.

Het ga u allen goed!!!

Jacques Derksen


Artikel delen?