Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Leiden Actueel Nieuws Oproep Najaarsvergadering ledenraad 10 november 2012
31 oktober 2012 |

Oproep Najaarsvergadering ledenraad 10 november 2012

Langs deze weg wil het Bestuur van Rode Kruis Afdeling Leiden e.o. haar leden oproepen voor de Najaarsvergadering van de ledenraad 2012.
 
Wat: vergadering ledenraad
Wanneer: zaterdag 10 november 2012, van 10:00-12:00 uur,
Waar: Gebouw van het Rode Kruis Leiden aan de Apollolaan 1b te Leiden.
 
Agenda
De agenda van de Najaarsvergadering bevat de volgende onderwerpen:
1. Vaststelling notulen afdelingsraad 14 april 2012.
2. Goedkeuring beleidsplan van de Afdeling.
3. Goedkeuring van het jaarwerkplan en de begroting 2013.
4. Benoeming en verkiezingen.
5. Voorstellen van het afdelingsbestuur.
6. Voorstellen van de leden.
7. Agenda van de Districtsraad.
8. Voorstellen verenigingsbestuur.
 
Stukken voor deze vergadering zijn  in te zien op het Rode Kruis gebouw aan de Apollolaan 1b te Leiden of op te vragen via het emailadres: bestuur@rodekruisleiden.nl
 
Wij hopen u allen te treffen op de vergadering.