Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Leiden Actueel Nieuws Oproep voor voorjaarsvergadering ledenraad 14 april 2012
4 april 2012 |

Oproep voor voorjaarsvergadering ledenraad 14 april 2012

Langs deze weg wil het Bestuur van Rode Kruis Afdeling Leiden e.o. haar leden oproepen voor de voorjaarsvergadering van de ledenraad 2012.
 
Wat: vergadering ledenraad
Wanneer: zaterdag 14 april, van 10:00-12:00 uur, aansluitend ook een lunch.
Waar: Gebouw van het Rode Kruis Leiden aan de Apollolaan 1B te Leiden.
 
Agenda
De agenda van de voorjaarsjaarvergadering bevat de volgende onderwerpen:
1. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering (22 november 2011);
2. Verslag van het Afdelingsbestuur over de uitvoering van het beleid van het vorige verenigingsjaar (2011), inclusief de jaarrekening;
3. Decharge van het Afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid;
4. Benoemingen en verkiezingen;
5. Voorstellen van het Afdelingsbestuur;
6. Voorstellen van de leden;
7. Agenda van de Districtsraad;
8. Voorstellen van het Verenigingsbestuur, voor zover zij de huishouding of activiteiten van de Afdeling raken.
 
Lunch: Na afloop van de vergadering wordt een lunch verzorgd ter afscheid van onze beroepskracht Renske Meijer. U kunt zich opgeven voor deze lunch via secretaris@rodekruisleiden.nl
 
Stukken: stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdagochtend 6 april 2012 in te zien op het Afdelingsgebouw of op te vragen via het emailadres: secretaris@rodekruisleiden.nl