Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Leiden Dit doen we Noodhulp Bevolkingszorg

Bevolkingszorg

​​

Soms moeten mensen tijdelijk hun huis uit, bij grote branden in de buurt, bij bomruimingen of bij andere rampen. Of mensen stranden vanwege de weersomstandigheden op een station en kunnen niet verder reizen. Die mensen moeten ergens naartoe. Sommigen kunnen naar familie en vrienden, maar anderen kunnen dat niet direct regelen en komen in een opvangcentrum, dat de gemeente inricht in een sporthal, buurthuis of ander gebouw. De afdeling Leiden e.o. kan in voorkomend geval enkele tientallen vrijwilligers inzetten die een opvangcentrum inrichten en degenen verzorgen die daar verblijven. 

Onze vrijwilligers kunnen verschillende diensten verrichten: een luisterend oor zijn voor geschrokken mensen, helpen bij de registratie, eerste hulp verlenen of zelfs een spelactiviteit met de aanwezige kinderen organiseren. Of ze kunnen vrijwel de gehele organisatie van het opvangcentrum voor de gemeente verzorgen, inclusief het leveren van de benodigde materialen als veldbedden, kussens, dekens en hygiënesetjes.

Bij grote of langdurige inzetten werken zij samen teams van de omringende afdelingen. De organisatie is daartoe ook op het niveau van de veiligheidsregio opgezet.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met opvang@rodekruisleiden.nl
​​