Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Lelystad Actueel Nieuws Samenwerkingsovereenkomst
23 oktober 2014 |

SamenwerkingsovereenkomstSamenwerkingsdocument tussen Stadsdeel Lelystad Noord Oost en de afdeling Lelystad van het Rode Kruis

Aanleiding;

Per januari 2015 zal voor een deel van de Lelystadse bevolking nogal wat veranderen. De Wetgeving op het gebied van Jeugdzorg en met name ook de AWBZ wetgeving zullen worden vervangen door nieuwe wetgeving.

Een en ander betekent, dat meer dan voorheen, een beroep op een ieder zal worden gedaan om het begrip Zelfredzaamheid concreet mee te helpen invullen. Dit heeft gevolgen  voor zowel de hulpvrager(s) als voor de hulpverlener(s).

In dat kader hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen Stadsdeel Noord/Oost en het Rode Kruis om te bezien in hoeverre eenzaamheid en het hebben van weinig sociale contacten door samenwerking zouden kunnen worden doorbroken.

Hieruit is het idee geboren om  gebruik te gaan maken van de Contact- of Telefooncirkel, die het Rode Kruis al sinds jaar en dag draait.

Wie?

Contactpersoon van Stadsdeel Noord/Oost is de heer Cor Kuipers.

Telefoonnummer  0320 279 335   email  c.kuipers@welzijnlelystad.nl

www.welzijnindewijk.nl

Contactpersoon Rode Kruis afdeling Lelystad is mevrouw Elly Verhoeven

Telefoonnummer  0320 25 44 32   email contactcirkel@rodekruislelystad.nl  

www.rodekruis.nl/afdeling/lelystad

Wat?

In Stadsdeel  Noord/Oost zal een proef  (pilot) worden gestart met de Rode Kruis Contactcirkel.

De medewerkers van Noord/Oost, die nu  gesprekken voeren met Stadsgenoten die in 2015 in aanmerking zullen komen voor (Gemeentelijke) Zorg, maken betrokkenen tijdens deze gesprekken attent op het bestaan van de Contactcirkel; vervolgens zullen zij vragen of betrokkene(n) interesse hebben om deelnemer te worden aan de Contactcirkel.

Het telefoonnummer en de naam en adresgegevens  van deze aspirant deelnemer(s)  wordt z.s.m. doorgegeven aan het Rode Kruis in Lelystad.

Waar?

Alle activiteiten van de Contactcirkel spelen zich via de telefoon af, vanuit het Rode Kruis gebouw aan de Wigstraat 15, 8223 EE Lelystad.

Er zullen geen huisbezoeken plaatsvinden; wanneer tijdens een telefooncontact blijkt, dat er ongewenste dan wel gevaarlijke ontwikkelingen worden waargenomen, dan zoekt de Rode Kruis medewerker direct contact met de contactpersoon van Stadsdeel Noord/Oost.

Wanneer?

Deze pilot zal met onmiddellijke ingang van start gaan voor een periode van een kwartiel ( 4 kalendermaanden )

Op regelmatige basis zullen er evaluatiegesprekken worden ingepland om de resultaten van deze proef te bespreken; en waarnodig  zullen aanpassingen worden besproken en worden ingevoerd.​

Wetenswaardigheden over deze proef, zoals bijvoorbeeld de start , tussentijdse resultaten e.d. zullen door het Rode Kruis door middel van trailer-berichten worden geplaats op de welzijn in de wijk site,  met een zogenaamde "lees meer"  verwijzing naar de Rode Kruis website afdeling Lelystad.

Hoe?

Mondeling zal tijdens de gesprekken met daarvoor in aanmerking komende bewoners door de medewerkers van Stadsdeel Noord/Oost worden gevraagd of zij behoefte hebben om deel te nemen aan een Contactcirkel.

Folders ter ondersteuning zijn inmiddels op het kantoor van Stadsdeel Noord/Oost afgeleverd.


Namens afdeling Welzijn Stadsdeel Noord/Oost

Dhr. Cor Kuijpers

Namens het Rode Kruis afdeling Lelystad

Dhr. Ben Ammerlaan​ (Bestuurslid Communicatie en Fondsenwerving​)​