Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Lelystad Dit doen we Noodhulp

Noodhulp

Noodhulp is  directe hulpverlening aan burgers die in acute nood verkeren. Het verlenen van noodhulp vindt in de meeste gevallen plaats buiten Nederland. Toch kan het ook in Nederland voorkomen dat er noodhulp moet worden verleend, zoals bij een overstroming of grote brand . Vrijwilligers van het Rode Kruis kunnen dan worden ingezet.

Alle vrijwilligers die worden ingezet in het kader van evenementenhulp​ of hulp via bevolkingszorg​ beschikken over een geldig EHBO-diploma. 

Ten behoeve van de hulpverlening is het Rode Kruis uitgerust diverse communicatiemiddelen zoals portofoons en mobilofoons. De mobilofoons zijn in de wagens ingebouwd. De portofoons worden "op de man" gedragen. Het Rode Kruis beschikt over een eigen frequentie met de daarbij behorende kanalen voor de onderlinge communicatie.​

EHBO'ers gezocht

In verband met de uitbreiding van ons aantal EHBO'ers zijn wij op zoek naar mannen en vrouwen die hun geldige EHBO diploma graag willen gebruiken in de praktijk, die bereid zijn om te posten bij de vele evenementen waarbij de hulpverlening van het Rode Kruis wordt ingezet. Als u over een geldig EHBO diploma beschikt en u bent bereid om u voor het Rode Kruis in te zetten als vrijwilliger, dan zorgen wij ervoor dat uw diploma geldig blijft d.m.v. herhalingslessen.

Wil u meer informatie over eerste hulpverlening, neem dan contact op met Stefan Wubs, e-mail: rodekruis@skw-opleidingen.nl .