Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Noordoostpolder Dit doen we EHBA - vrijwilliger

EHBA - vrijwilliger

​Wie is de EHBA vrijwilliger?


Een vrijwilliger heeft belangstelling  om met mensen te werken. Hij/zij is in staat zich in andermans problemen in te leven, maar ook ze weer van zich af te zetten. De vrijwilliger kan goed luisteren en  de hulpvrager te laten vertellen over zijn situatie. Hij/zij slaagt er zo in concreet inzicht in de situatie te krijgen en signalen te herkennen voor het geval er meer aan de hand is dan men zelf aankan. Daarnaast is enige levenservaring belangrijk.  De vrijwilliger is geen solist. Hij/zij is bereid met medevrijwilligers ervaringen te delen en van elkaar te leren. 

Resumerend heeft de vrijwilliger:
affiniteit en/of ervaring met financieel administratieve zaken;
respect en staat open voor andere normen en waarden;
de gave vertrouwelijke informatie over de hulpvrager zorgvuldig te         bewaken;
de openheid eigen werkzaamheden en handelingen ter discussie te         stellen en  staat open voor begeleiding en advies;
voldoende sociale vaardigheden;
goede kennis van de  Nederlandse taal schriftelijk en mondeling ;
goed gevoel voor scheiding professionele en vrijwilligers werk
een verzorgd uiterlijk ;
het belang van de hulpvrager vooropstelt.Na de intake door de coördinator bij de hulpvrager wordt de meest geschikte vrijwilliger voor de begeleiding gevraagd. Samen wordt kennis gemaakt met de hulpvrager en de situatie.
Daarna begint de vrijwilliger zijn wekelijks 1 á 1,5 uur durende begeleiding bij de hulpvrager thuis. Aan de keukentafel wordt de financiële situatie in kaart gebracht, de noodzakelijke maatregelen genomen en het leerproces ingezet.

Naar mate de maatregelen effect sorteren, inzicht en overzicht terug komt en zelfwerkzaamheid stijgt trekt de vrijwilliger zich langzaam terug. Op naar een zelfstandig beheer van de financiën en terug naar rust en orde.

De vrijwilliger is goed voor zijn taak uitgerust door:
gedegen training op financieel en sociaal niveau
back-up en advies door coördinator
regelmatig discussie en overleg met mede-vrijwilligers
procesopvolging via bezoekbericht
diverse hulpmiddelen en adviezen

Het Rode Kruis gaat met vrijwilliger een samenwerkingsovereenkomst aan, sluit de nodige verzekeringen en vergoed de reiskosten.

Heb je vrije tijd beschikbaar voor vrijwilligerswerk en wil je je inzetten voor begeleiding aan hulpvragers meld je dan aan als EHBA vrijwilliger

Via e-mail : ehba.jabosker@rodekruisnop.nl of 
mobiel : 06-578 338 73