Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Veghel Dit doen we Hulp bij rampen

Hulp bij rampen

Opvang en Verzorging (O&V)

Het O&V-team is onmisbaar tijdens een ramp en/of dreigende ramp. Dit team is er om te zorgen dat de mensen die betrokken zijn bij een (dreigende) ramp opgevangen worden. Het team assisteert de gemeente bij de eerste opvang van evacués.

 

Mensen die zich in een stresssituatie bevinden hebben vaak bewust of onbewust behoefte aan basale zaken:  een gesprek,  koffie en broodjes en bij langere opvang, artikelen voor de persoonlijke verzorging en alles wat een verblijf in een opvangcentrum leefbaar kan maken (van kranten, tijdschriften, spellen en knuffels voor de kinderen tot stoelen, tafels en bedden). Het O&V-team zorgt hiervoor.

Het kan ook voorkomen dat de vrijwilligers geconfronteerd worden met een verlies of vermissing van verwanten en/of bekenden van de slachtoffers, ook op een slechtnieuws gesprek zijn de vrijwilligers voorbereid en getraind.

De omstandigheden van een (dreigende) calamiteit vraagt om flexibiliteit van de hulpverleners.

Ervaringen hebben ons geleerd dat de opvang van niet gewonde slachtoffers een eerste stap op weg is naar de verwerking van datgene wat men heeft meegemaakt. Juist in deze situaties is het belangrijk dat men het verhaal kwijt kan, een luisterend oor kan vinden, begrip krijgt van goed getrainde, vriendelijke en begripvolle vrijwilligers.

Het observeren van op het eerste gezicht niet gewonde slachtoffers vereist kennis en ervaring; in een voor het slachtoffer ongewone situatie kunnen lichte verwondingen in eerste instantie soms verborgen blijven. De vrijwilligers worden speciaal getraind om alert te zijn op deze verborgen verwondingen.

 

Iedere hulpverlener volgt de gecertificeerde basisopleiding O&V. Deze opleiding van 4-6 avonden behandelt alle aspecten die tijdens inzetten aan bod komen: inrichting opvangcentrum, omgaan met slachtoffers, schokkende gebeurtenissen, slecht nieuws gesprekken, observeren, communicatie, verwijzen naar en samenwerken met andere professionele hulpdiensten.

Na de opleidingscursus zijn er herhaling- en verdiepingslessen. De O&V teamleden komen 4 x per jaar bijeen voor opleiding en teambuilding. Daarnaast draait het team mee in het (veiligheids-) district bij grootschalige oefeningen van gemeentes.

 

Meer informatie

Janny van der Asdonk jannyvdasdonk@hotmail.com