Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Voorne Putten Nieuws 100 jaar Rode Kruis Voorne Putten
13 november 2014 |

100 jaar Rode Kruis Voorne Putten

​​

Door Wim van der Boon

BRIELLE - Onlangs werd een feestje georganiseerd voor en door de vrijwilligers van het Rode Kruis, afdeling Voorne-Putten. Een vijftigtal van hen en een aantal andere genodigden kwamen bijeen in het Rode Kruis gebouw te Brielle voor een drankje en een hapje. De aanleiding was het honderdjarig bestaan van het Rode Kruis op het eiland Voorne-Putten.

Op 13 augustus 1914, vlak na de start van de Eerste Wereldoorlog werd in Hellevoetsluis, de 'Afdeeling Hellevoetsluis van het Rode kruis' opgericht door de Hellevoetse arts J.H. Wesselink. Op deze dag vond de oprichtingsvergadering plaats. Er werd een evacuatiedienst in het leven geroepen. Gewonden moesten getransporteerd en gehuisvest worden. Voor dit doel werden diverse voorzieningen getroffen op meerdere plaatsen op Voorne-Putten. Verder was er geld nodig om een en ander te bekostigen en uiteraard mankracht voor uitvoering van de taken.
Met deze acties werd de basis gelegd van het Rode Kruis in onze regio. Nu, honderd jaar later, konden we niet voorbij gaan aan dit feit, vandaar dit bescheiden feestje.
De gezellige avond was tegelijkertijd een mooie gelegenheid voor het uitreiken van een aantal decoraties. Enkele trouwe leden werden voor hun inspanningen in de loop der jaren in de bloemetjes gezet en kregen een medaille/lintje opgespeld door de voorzitter, Betty van Viegen, die een uitgebreide toespraak hield en voor alle gedecoreerden een persoonlijk woord had.

13284989_635483755917266135.jpgDecoraties
Zo kreeg Theo Timmer, docent EHBO en Verbindingen de erkenning voor twintig jaar trouwe dienst. Theo is docent EHBO en alle modules die mogelijk gegeven kunnen worden behorend bij het EHBO-diploma. Zijn erkenning had al eerder gegeven moeten worden, maar doordat hij van de afdeling Nieuwegein naar onze afdeling was gekomen was het in het vergeethoekje geraakt. Theo was als jonge jongen al door zijn vader in Amsterdam meegenomen naar het Jeugd Rode Kruis. Helaas is daar geen registratie van, anders had hij recht op nog meer erkenningen.

Koninklijk
En tenslotte, heel bijzonder was de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan mw. Berkhof - Heynen. Meer dan veertig jaar (vanaf 1968) was zij betrokken bij het Rode kruis. Daarnaast was zij ook vrijwilliger bij enkele andere instanties. Bij het Rode Kruis was zij onder meer groepsleider en groepscommandant, teamleider EHBO en hulpverlening Vierdaagse van Nijmegen. Vanaf 2012 is zij coördinator bijzondere vakanties. Suzanne werd door Betty van Viegen (in de rol van burgemeester van Brielle) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Overigens was Betty van Viegen zelf ook even het middelpunt van belangstelling. Zij nam afscheid als voorzitter na een tiental jaren de voorzittershamer gehanteerd te hebben. Een fraaie bos bloemen, een kistje met streekproducten uit Goeree-Overflakkee en een medaille was haar deel. Uiteraard werd ook zij toegesproken, eerst door de secretaris, later door de heer Kees Werff, voorzitter van het District Rotterdam-Rijnmond, waarvan Voorne-Putten nu een afdeling is.

Terwijl men op de eerste etage genoot van een hapje (goed verzorgd door de leerlingen van het Maerlant Lyceum) en een drankje, werd in de garage door de heren van het Sigma-team een uitleg van hun takenpakket en uitrusting gegeven aan de belangstellenden.
We kijken terug op een geslaagde avond en hopen dat de 'Afdeeling Hellevoetsluis van het Rode kruis' , thans bekend onder de naam Afdeling  Voorne - Putten, nog vele jaren een gezonde afdeling mag blijven.

Vrijwilligers zijn altijd welkom. Kijk op deze site.