Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Voorne Putten Nieuws Nieuwsbrief mei
14 mei 2016 |

Nieuwsbrief mei

​​

​Van een van de bestuursleden

OPEN HUIS
Het Open Huis van Daniëlle van Raamsdonk was een zeer goed initiatief tot het tonen van onze aanwezigheid in de regio. Ik heb een leuke dag gehad en er waren volgens mij meer Rode Kruisers die dit voor herhaling vatbaar vonden. Naast de inkomsten uit de loterij, de tweedehands boekenmarkt en de consumpties (bedankt voor de lekkernijen) zijn er nog een aantal aanvragen voor zaalhuur uit voortgekomen, dus al met al geen slechte dag.

BESTUUR
Zeer recent heb ik zitting genomen in het bestuur en deelgenomen aan een aantal 
vergaderingen. Er komt veel op me af en er is veel informatie in een betrekkelijk korte tijd te verwerken. Duidelijk is dat dit een enthousiaste groep bestuurders en coördinatoren is met een prima instelling. Naast de activiteiten die al lopen worden er nieuwe projecten opgestart en worden er door Daniëlle actief vrijwilligers geworven, zowaar een flinke opgave. Dat weet je pas als je er bij betrokken wordt. 
Belangrijk voor mij is dat alle vrijwilligers zich thuis voelen bij het Rode Kruis, het gevoel hebben zijn of haar zegje te kunnen doen en met respect worden behandeld. Als alles naar wens verloopt zal er binnenkort een vaste ochtend, middag of avond in de week zijn dat het gebouw open is en dat de koffie en thee klaar staat. We houden u op de hoogte. 

COÖRDINATOREN
Inmiddels is er ook een coördinatorenoverleg geweest. Ik hoop dat we als bestuur een duidelijk signaal hebben afgegeven dat de inzet van de coördinatoren belangrijk is voor ons en wordt gewaardeerd. We hopen dan ook op een voortzetting van deze insteek en ik hoop alle coördinatoren persoonlijk te spreken. Een afspraak is zo gemaakt.

FONDSENWERVING
Voordat ik begon heb ik mezelf beloofd niet te veel tijd aan het vrijwilligerswerk te besteden, uiteindelijk moet ik ernaast ook nog werken. Nou, die belofte kon al snel het raam uit. Naast alle informatie die je tot je moet nemen, zijn er ideeën gelanceerd, gesprekken gevoerd en zijn er acties gestart die te zijner tijd geld moeten opleveren voor de afdeling, om op die manier de activiteiten van het Rode Kruis, afdeling Voorne Putten, te kunnen blijven betalen. Ik zie dat het een kwestie wordt van de lange adem. 
Inmiddels ben ik begonnen met het inventariseren van de mogelijkheden rond het geven van EHBO-cursussen voor particulieren en bedrijven, samen met Theo Timmer en Daniëlle van Raamsdonk. EHBO is actueel en ligt binnen ons bereik, we hebben de know how en de faciliteiten, dus één en één lijkt twee te zijn. Als je een organisatie kent die interesse heeft om EHBO bij ons te volgen, ik ben meer dan bereid om je informatie te verstrekken. Ook voor samenwerking, sponsoring of donaties ben ik meer dan bereid tot een inventariserend gesprek.

SOCIAAL VERVOER
Met behulp van de actieve coördinatoren Ad Hamelink en John van der Meer en de 
enthousiaste chauffeurs loopt het sociaal vervoer als een trein. Helaas zijn we zeer recent geconfronteerd met het vooruitzicht van een aantal flinke slijtagepunten aan de “bus”. Niet geheel onverwacht, uiteindelijk hebben we het over een voertuig uit 2001 met ca 300.000 km op de teller. De kosten zullen flink op het budget drukken. Op het ogenblik zijn we druk bezig om te kijken hoe we een en ander op een verantwoorde wijze kunnen aanpakken. 

TOT SLOT
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u veel en vaak te zien aan de Sint Catharijnehof.

Met vriendelijke groet; 
Ruud van Donkelaar, bestuurslid en portefeuillehouder ​fondsenwerving.​

Artikel delen?