Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Wassenaar Dit doen we

Activiteiten

​​​

Veel mensen kennen het Rode Kruis vooral van de internationale hulpacties. Het Rode Kruis is echter ook actief op lokaal niveau. Zo heeft ons dorp een eigen afdeling, waar ongeveer 70 vrijwilligers zich inzetten voor verschillende activiteiten. Dit varieert van  EHBO bij  evenementen tot sociale hulp. De sociale hulp die onze afdeling biedt bestaat uit begeleiding naar ziekenhuizen en/of artsen; het organiseren van handwerk- en wenskaartenochtenden, de maandelijkse bingo en de uitstapjes en het organiseren van bijzondere vakanties voor mensen die minder mobiel zijn of veel zorg nodig hebben. Tevens verzorgt onze afdeling EHBO-opleidingen en reanimatiecursussen voor volwassenen en jeugd-EHBO lessen voor kinderen van groep 8 van de basisschool. Voor sommige van deze activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd van de deelnemers.

Omdat het Rode Kruis Wassenaar volledig afhankelijk is van fondswerving, is naast de jaarlijkse collecte in juni, de boekenmarkt van zeer groot belang. Deze markt wordt drie maal per jaar gehouden. Zo vormen de collecteweek en de boekenmarken onze belangrijkste inkomstenbronnen. Uiteraard kunt u ook doneren door geld over te maken op bankrekeningnummer: NL44RABO 0153 1852 52  ten name van het Rode Kruis Wassenaar. Op deze manier steunt u onze afdeling om diensten te kunnen blijven verlenen aan de Wassenaarse gemeenschap.

Wilt u meer weten over bovenstaande activiteiten, neem dan contact op met de betreffende bestuursleden of coördinatoren.

Onze acties van het jaar 2016, zetten wij voort in 2017!

Voor het jaar 2016 hadden wij als Rode Kruis Wassenaar het plan opgevat een grote actie op touw te zetten met als doel een zo groot mogelijke groep Wassenaarders in de gelegenheid te stellen een EHBO en/of reanimatie cursus te volgen. Deze actie zetten wij voort in 2017, hetgeen betekent dat ook in dit jaar de financiële drempel voor het volgen van een dergelijke training zo laag mogelijk wordt gemaakt door onze cursussen tegen sterk gereduceerde prijzen aan te bieden. Concreet komt dit er op neer dat wij ook in 201​7 bovengenoemde cursussen speciaal voor inwoners van Wassenaar aanbieden voor de volgende prijzen:

  • EHBO voor volwassenen: € 50,-
  • Jeugd EHBO: € 10,- per leerling
  • Cursus Eerste Hulp aan baby`s en kinderen: € 15,-
  • Cursus Reanimatie en AED € 10,-
  • Reanimatie cursus voor instellingen: nader te bepalen.​​

Wij worden bij deze speciale actie financieel bijgestaan door een sponsor die onze plannen van harte ondersteunt. Ons motto bij deze bijzondere actie is : "Hoe meer mensen beschikken over een EHBO-diploma en/of weten hoe te reanimeren, des te veiliger wordt het in Wassenaar".

Wilt u in contact komen met ons?

Voor informatie en/of aanmelding van de cursussen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Rode Kruis Wassenaar: telefonisch 070-5113992, of per mail: rk.was@hetnet.nl. U kunt te allen tijde het secretariaat bellen en uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat. De berichten worden meerdere ​keren per week afgeluisterd.

U kunt ook ons kantoor bezoeken op dinsdagochtend tussen 09.00 en 12.30 uur in het Van Heeckerenhuis, op de Van Heeckerenstraat 2a in Wassenaar.